Asukkaat toivovat taloyhtiöiltä monipuolisempia palveluita

Realia Isännöinti kysyi avoimessa verkkokyselyssä, millaisia palveluita ihmiset toivoisivat taloyhtiön tarjoavan. Toivotuimmiksi palveluiksi nousivat pienremonttiapu, yhteiskäyttöiset autot ja pyörät sekä siivouspalvelut. Kynnyksen erilaisten palveluiden käyttöön koettiin madaltuvan, jos ne tilattaisiin keskitetysti taloyhtiön kautta.  

Realia Isännöinnin toteuttaman kyselyn mukaan asukkaat toivovat taloyhtiöiltä entistä monipuolisempia palveluita. Yhteisesti tilattavien palveluiden uskottiin myös olevan asukkaille edullisempia kuin asukkaiden erikseen tilaamien palveluiden. 

”Yksittäisen pikkutyön teettäminen ammattilaisella tulee yllättävän kalliiksi, ja jää siksi helposti kokonaan tekemättä”, kertoo eräs vastaajista.

”Vuokralla asujien keskuudessa asuminen nähdään entistä enemmän palveluna, ja myös arjen haasteisiin ollaan entistä valmiimpia ostamaan palveluita. Palveluiden ostamisen yhtenä rajaavana tekijänä ovat kustannukset. Omistusasumisen puolella on osittain vielä itse tekemisen kulttuuria, mutta myös siellä kiinnostus arkea helpottavien palveluiden ostamiseen on kasvussa”, kertoo Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Apuja taloyhtiöltä pienremontteihin, liikkumiseen sekä siivoukseen  

Toivotuimmaksi taloyhtiön järjestämäksi palveluksi nousi pienremonttiapu, kuten lamppujen ja kodinkoneiden asentaminen. Tätä toivoi kaksi viidestä vastaajasta.

”Asennus- ja korjausapu pienremonttiavun lisäksi tulisi tarpeeseen, itseltäni kun puuttuvat paitsi tarvittavat työkalut myös taidot”, kertoo eräs vastaaja. Myös lainausmahdollisuutta harvoin käytettäviin työkaluihin ja kodinkoneisiin toivottiin.

Kysyttyjä olivat myös yhteiskäyttöiset autot ja pyörät.  Taloyhtiön omassa käytössä olevat autot olivat toivottu lisä erityisesti niille, joilla tarve autolla liikkumiseen ei ole säännöllinen. Oman auton hankkimista kaupunkien keskustassa rajoittaa myös parkkipaikkojen huono saatavuus. Lähes kaksi viidestä vastaajasta toivoi taloyhtiön käyttöön lainattavia liikennevälineitä. Jotkut vuokranantajat ovatkin kokeilleet esimerkiksi sähköauton hankkimista taloyhtiön asukkaiden yhteiseen käyttöön.

Siivouspalveluiden käyttäjiä Suomessa on ollut jo kauan, mutta vastaavaa palvelua toivottiin järjestettävän taloyhtiön puolelta keskitetysti. Näitä palveluita toivoi noin joka kolmas vastaajista. Hiukan vajaa kolmannes vastaajista toivoi myös taloustarvikkeiden (kuten pesuaineiden ja wc- tai talouspaperin) yhteistilauksia. Ruuan ja ruokaostosten kotiinkuljetuspalveluita toivoi noin joka viides vastaajista. Ruuan kotiinkuljetuspalvelut ovatkin yleistyneet viime vuosina erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

 

Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 772 henkilöä. Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti asuvansa vuokralla ja 20 prosenttia omistusasunnossa. Vastaajista 80 prosentti asui kerrostalossa.

Etsitkö isännöitsijää? Ota yhteyttä oman paikkakuntasi asiantuntijoihin.