Asumiskustannusten kallistuessa isännöitsijän merkitys nousee uudelle tasolle

Kulujen kallistumisen vaikuttaessa erityisesti omistusasumiseen, on taloyhtiöiden mietittävä tarkkaan kulujaan ja pyrittävä jatkuviin säästöihin. Ammattitaitoinen isännöitsijä nousee erityisen tärkeään rooliin.

Asumiseen menevien kulujen arvioidaan kasvavan tulevien muutaman vuoden aikana. Tähän mennessä viime vuosien keskimääräinen kotitalouksien asumiskustannusten nousu on ollut noin 3,6 prosenttia vuodessa. Eniten asumismenoja kallistavat verotuksen kiristäminen sekä energian hintojen nousu. Isännöitsijällä on ratkaiseva rooli taloyhtiöiden kustannuksia arvioidessa, ja hänen on kyettävä tarjoamaan taloyhtiöille ratkaisuja, jotka ovat hinta-laatusuhteeltaan aidosti paras ratkaisu. Tämän lisäksi asiantunteva isännöitsijä osaa ottaa kantaa kulueriin ja kertoa taloyhtiölle, missä hankkeissa säästäminen kannattaa ja missä panostuksia on tehtävä.

Realia Isännöinnillä tiedostetaan isännöitsijän vastuu ja yksittäisillä isännöitsijöillä onkin takanaan koko suuren organisaation tuoma tuki ja hyödyt. Realia Isännöinti muun muassa kilpailuttaa kaikki hankinnat lanseeraamallaan Hankintapalvelulla. Realian Hankintapalvelulla taataan kilpailutusten läpinäkyvyys ja kumppaniverkoston kanssa sovitut kilpailukykyiset hinnat. Hyvänä esimerkkinä taloyhtiöiden etua ajavasta kilpailutuksesta on Realian tekemä keväinen Suomen suurin hissihuoltokilpailutus, jossa asiakkaat saivat keskimäärin 30 %:n alennuksen.

Energiatehokkuudella säästöjä kustannuksiin

Energian hintojen kivutessa ylöspäin, on taloyhtiöiden kiinnitettävä huomiota energian säästämiseen, jotta myös kuluissa voidaan säästää. Isännöitsijän tehtävä on hallituksen lisäksi tarpeellista valistaa myös koko taloyhtiön asukkaita energiatehokkaasta asumistavasta. Realia Isännöinti tukee asiakkaitaan energiankulutuksen säästämisessä esimerkiksi säännöllisesti jaettavilla asukastiedotteilla, jotka käsittelevät ajankohtaisia asumisen asioita ja sisältävät myös vinkkejä arjen valintoihin.

Realia Isännöinti tarjoaa yhdessä energiansäästöpalvelua tuottavan Ekonor Oy:n kanssa myös ratkaisua lämmityskustannusten hallintaan. Lämmönvahti-niminen palvelu tuo Realian isännöimille kohteille jopa 15 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Palvelu mittaa kiinteistön todellisen lämmöntarpeen ja tasaa lämmityksen koko kiinteistössä. Lämmönvahti on innovatiivinen palvelu, joka huomioi myös auringon, ihmisten, kodinkoneiden ja muiden lämmönlähteiden tuottaman lämmön. Palvelu on käytössä jo yli 2 000 taloyhtiössä ympäri Suomen ja tuo taloyhtiöille keskimäärin 17 %:n vuosittaiset säästöt.

Lisätiedot:
Timo Aarvala, liiketoimintajohtaja, Realia Isännöinti Oy, 020 780 3415

Realia Isännöinti on Suomen johtava isännöintialan palveluyritys. Kuulumme Realia Group -konserniin, jossa työskentelee 1 600 kiinteistöalan ammattilaista. Tarjoamme asiakkaillemme suuren yrityksen asiakasedut sekä paikallisesti hyvää ja laadukasta palvelua lähellä asiakasta 60 paikkakunnalla. Asiakkainamme on noin 4 500 taloyhtiötä.