Huoltokirjapalvelu ohjaa kiinteistön kunnossapitoa ja varmistaa kiinteistön arvon säilymisen

Hallituksen jäsenen tärkein tehtävä on huolehtia yhdessä isännöitsijän kanssa taloyhtiön ylläpidosta sekä kiinteistön arvon säilymisestä. Toiminnan tueksi Realia Isännöinti tarjoaa Majakka-palvelussa sähköisen Huoltokirjapalvelun. 

Huoltokirja on kiinteistökohtaisesti laadittu kokonaisuus ja sen avulla seurataan ja kehitetään kiinteistönpidon huollon ja siivouksen tehtäviä ja tavoitteita. 

”Huoltokirjan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa kiinteistön ja sen laitteiden kunnon säilyminen sekä ennaltaehkäistä ennenaikaisia kunnossapidon ja huollon puutteesta johtuvia korjauksia. Huoltokirjan avulla saavutetaan halutut asumisolot ja rakenteiden suunnitellut käyttöiät. Huoltokirja siis ohjaa kiinteistön kunnossapitoa ja säilyttää kiinteistön arvon”, toteaa Realia Isännöinnin Länsi-Uudenmaan aluepäällikkö Mika Laakkonen. 

Huoltokirja on dokumentti hyvin hoidetusta taloyhtiöstä

Kiinteistöä, vastaavasti kuin autoa, tulee huoltaa ja korjata säännöllisesti sen kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi. Huoltokirja on dokumentti hyvin hoidetusta taloyhtiöstä. Oikea-aikaiset huoltotoimenpiteet ylläpitävät kiinteistön arvoa.

Huoltokirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pakollinen kaikissa vuoden 2000 jälkeen valmistuneissa kiinteistöissä sekä vanhoissa kiinteistöissä rakennusosien ja niiden laitteiden osalta, joihin on kohdistunut rakennusluvan alainen korjaushanke, esimerkiksi julkisivu- tai linjasaneeraus. Vaikka huoltokirja ei ole pakollinen kaikissa ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa valmistuneissa kiinteistöissä, hyvä kiinteistönpitotapa edellyttää sen laatimista. 

Realia Isännöinnin Huoltokirja mahdollistaa hallitukselle kiinteistön kunnossapidon, huollon ja siivouksen palvelun laadun seuraamisen huoltokirjan mukaisten tehtävien osalta vaivattomasti Majakka-palvelussa. Huoltokirjan tarkoituksena on tuottaa näkyviin kaikki huoltotehtävät aikataulutettuina ja näyttää niiden kuittaustilanne. Huoltokirjaan tallentuu myös historiatieto tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä. 

Lisätietoa Realia Isännöinnin Huoltokirjapalvelusta saa Realia Isännöinnin isännöitsijöiltä. Ota yhteyttä >>