Isännöinnissä monipuolinen asiantuntemus ja asiakaspalveluasenne ovat tärkeitä

Mitä isännöitsijän työ pitää sisällään? Haastattelimme kolmea pääkaupunkiseudulla toimivaa Realia Isännöinnin isännöitsijää ja selvitimme, millainen on nykyisännöitsijän toimenkuva.

Isännöitsijällä ei useinkaan ole kahta samanlaista työpäivää”, kertoo Mervi Mankinen, isännöitsijä Realia Isännöinnin Tapiolan toimistosta. Mankinen isännöi reilua kymmentä espoolaista taloyhtiötä.

”Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Yleensä aamu lähtee kuitenkin käyntiin sähköpostien läpikäymisellä ja kiireisimpien tapausten selvittelyllä.  Seuraavaksi ovat vuorossa päivittäiset rutiinit eli laskujen maksamiset ja tarkastukset sekä soittopyyntöihin vastaaminen. Jos päivälle ei ole kokouksia, niin tehtäviin kuuluu tulevien kokousten valmistelua, edellisten kokousten pöytäkirjojen kirjoittamista, yhteydenpitoa hallituksiin ja urakoiden osapuolten konsultointia. Sellaista päivää ei vielä ole ollut, että tekeminen olisi loppunut”, Mankinen toteaa.

Taru Matikainen Realia Isännöinnin Töölön toimistosta on toiminut isännöitsijänä seitsemän vuotta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Matikaisen aiempi tausta on rakennus- ja kiinteistönvälitysalalla.

”Nuorten, 2000-luvulla rakennettujen taloyhtiöiden isännöinti on luonnollisesti erilaista kuin vanhan rakennuskannan, koska vanhoissa taloyhtiöissä korjaushankkeet työllistävät myös isännöitsijää. Isännöinti perinteisessä Töölössä onkin erilaista kuin esimerkiksi Malmilla”, Matikainen kertoo.

”Alaan vaikuttavat useat eri muutosvoimat, joista lainsäädäntö on voimakkain. Uudet lait ja säädökset asettavat lisää vastuita niin taloyhtiöille kuin isännöitsijöillekin. Tämän lisäksi rakennuskannan ikääntyminen, peruskorjaustarpeiden lisääntyminen ja vaatimukset energiatehokkuudessa tuovat oman lisänsä”, Jyri Nieminen Vantaan Tikkurilan toimistosta kertoo. Nieminen on itse toiminut isännöitsijänä 7 vuotta.

Asiakaskohtaamiset palkitsevat

Vuodenaika määrittelee isännöitsijän työpäivien sisältöä ja erityisesti kevät on isännöitsijöille kiireistä aikaa yhtiökokousten ja tilinpäätösten vuoksi. Mankinen mainitsee pitävänsä hallitustyöskentelystä ja asiakaskohtaamisista.

”Asiakaskohtaamiset ja suora palaute ovat työssä palkitsevinta. Myös esimerkiksi tilinpäätökset ovat oma mielenkiintoinen kokonaisuutensa”, Mankinen kertoo. ”Tärkeitä taitoja isännöitsijän työssä ovat ehdottomasti hyvät organisointitaidot sekä kyky hahmottaa kokonaisuuksia.”

”Isännöitsijän toimenkuva on vastuullinen ja monialainen: isännöitsijä tarvitsee sekä kaupallisen, teknisen että juridisen puolen osaamista”, Nieminen kertoo.

”Loppujen lopuksi Isännöinti on kuitenkin tiimipeliä. Asiakas on tyytyväinen, kun kaikki isännöinnin osa-alueet ja yhteistyötahot pelaavat saumattomasti yhteen. Toiminnan läpinäkyvyyteen asiakkaalle tulee panostaa”, Nieminen sanoo.

Asiakaspalvelun merkitys korostuu Mankisen mukaan entistä enemmän isännöinnin toimialalla.

”Isännöinti on kuin mikä tahansa palveluala: nopea reagointi sidosryhmien ja asiakkaan viesteihin on perusolettamus. Nopeaa reagointia ja asiakkaan aitoa kuuntelemista arvostetaan. Oma mottoni työelämässä onkin, että lupauksista pidetään kiinni”, Mankinen sanoo.

 

Etsitkö isännöitsijää? Voit jättää tarjouspyynnön tai ottaa yhteyttä oman alueesi asiantuntijoihin.