Läpinäkyvyyttä ja kustannussäästöjä ajantasaisella taloustiedolla

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia pitkäjänteisesti taloyhtiön taloudesta ja tämä vastuullinen tehtävä edellyttää suunnitelmallista ja jatkuvaa talouden seurantaa. Hallituksen työskentelyä on mahdollista helpottaa merkittävästi ajantasaisella, läpinäkyvällä ja helposti saatavalla taloustiedolla. 

Hallituksen vastuulla on seurata ja ylläpitää taloyhtiön taloutta. Valtaosa taloyhtiöiden kustannuksista muodostuu lämmöstä, sähköstä ja vedestä. Taloustietoa seuraamalla on mahdollista tunnistaa suuret kuluerät ja ryhtyä toimenpiteisiin kustannuksien laskemiseksi. Kustannussäästöihin voidaan päästä esimerkiksi laskemalla taloyhtiön yhteisten tilojen lämpötilaa yhdellä asteella, mikä puolestaan laskee lämmityskustannuksia jopa 5 %. Kustannuksia seuraamalla voidaan siis saavuttaa merkittäviä säästöjä, jotka koituvat jokaisen osakkaan eduksi.

Realia Isännöinnin tarjoama Majakka-talousraportointi -palvelu näyttää kaikki taloyhtiön kustannukset ja sen avulla taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat seurata läpinäkyvästi talouden raportointia kätevästi verkossa. Verkkopalvelun avulla jokaisella taloyhtiön hallituksen jäsenellä on pääsy ajantasaiseen tietoon ajasta ja paikasta riippumatta. Raportit ovat helppolukuisia ja päivittyvät kvartaaleittain tai kuukausittain riippuen valitusta palvelupaketista.

Palvelupakettien laajuus ja hinnoittelu

Majakka Talous -paketti on maksuton kaikille Realia Isännöinnin asiakkaille, ja se kattaa taloyhtiön perustarpeet. Tällä paketilla seuraat neljännesvuosittain yhtiön tulojen ja kulujen kertymää tuloslaskelmasta, sekä yhtiön varallisuusasemaa taseesta. Voit verrata tietoja edellisvuoden toteumaan ja saada käsityksen raportointihetken taloudellisesta tilanteesta yhtiötasolla.

Majakka Talous Plus -paketti antaa Majakka Talous -pakettia laajemman ja ajantasaisemman kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta, ja pitää sisällään myös taloyhtiön ennakot ja saamiset. Majakka Talous Plus -paketilla seuraat kuukausittain tulojen ja kulujen kertymää sekä varallisuusasemaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Lisäksi saat tietoa vastikemaksujen tilanteesta vastikekannon ennakoiden ja saamisten perusteella.

Majakka Talous Laaja -paketti tarjoaa listatun pörssiyhtiön tasoista raportointia taloyhtiön tilanteesta sekä kuukausi- että kvartaalitasolla. Majakka Talous Laaja -paketilla seuraat yhtiön tulojen ja kulujen kertymää kuukausittain sekä yhtiö- että vastikkeenmaksajatasolla. Lisäksi saat neljännesvuosittain yksityiskohtaiset tiedot kaikista kuluista ja tuloista asia- ja aikajärjestyksessä päivä- ja pääkirjan muodossa.

 

Oman isännöitsijän kanssa keskustelemalla löydät juuri oman taloyhtiösi tarpeita parhaiten vastaavan palvelupaketin.