Mitä vuosi 2015 toi isännöintialalle ja miltä vuosi 2016 näyttää?

Vuosi 2015 toi mukanaan useita isännöintialaa ravisuttaneita muutoksia. Muun muassa isännöitsijän ja hallituksen väliseen viestintään ja isännöitsijöiden pätevöitymiseen tuli muutoksia.

Isännöintialaa on perinteisesti vaivannut suuri paperimäärä, mikä on tuonut sekä lisäkustannuksia että ylimääräisiä työtunteja isännöitsijöille. Tiedottamisen ja viestinnän muuttuminen osittain sähköiseksi sekä uusien sähköisten asiakasverkostojen yleistyminen ovat jo nyt vähentäneet perinteisen paperiviestinnän määrää ja tämä kehitys jatkuu myös vuonna 2016.

”Taloyhtiöt siirtyvät vähitellen verkossa tapahtuvaan viestintään. Tätä edistämme Realia Isännöinnissä voimakkaasti myös tulevana vuonna”, Realia Isännöinnin palvelujohtaja Jyrki Makkonen kertoo.

Kuluvana vuonna myös hallitusten jäsenten palkkiot yleistyivät.

”Taloyhtiöt haluavat valita hallituksiinsa sellaisia ihmisiä, joilla on valmiutta ja taitoja päättää taloyhtiön asioista. Heitä halutaan motivoida hallitukseen palkkioin”, Makkonen kertoo.

Joulukuussa otettiin käyttöön Isännöintiliiton valmistelema henkilöpätevyysjärjestelmä. Pätevyyttä hakevalla isännöitsijällä on oltava koulutusta, työkokemusta ja näyttöjä isännöintityöstä.

”Isännöitsijöiden auktorisoiminen on tervetullut muutos toimialalla. Nyt isännöitsijöiden ammattitaidon pystyy todistamaan samaan tapaan kuin vaikkapa kiinteistönvälittäjien pätevyyden LKV-tutkinnon avulla”, Makkonen kertoo. Hän oli itse mukana suunnittelemassa pätevyysvaatimuksia.

Realia Isännöinnin asiakaskokemus parani vuonna 2015

Realia Isännöinnin tärkein tavoite vuonna 2015 oli asiakaskokemuksen parantaminen. Asiakaskokemusta on mitattu systemaattisesti niin ulkoisesti, sisäisesti kuin tapahtumakohtaisestikin. Samalla on paneuduttu aktiivisesti asiakastyytymättömyyden syihin. Realia Isännöinti onkin saavuttanut jo merkittäviä tuloksia asiakastyytyväisyydessä: joulukuun alussa suositteluindeksi oli noussut 20 yksikköä.

”Erityisesti asioinnin helppouteen halutaan panostaa myös jatkossa”, kertoo Makkonen.

Viestintä ja aktiivinen yhteydenpito hallituksen ja asukkaiden kanssa nousee jatkuvasti esiin alalla. Vastauksena tähän oikeusministeriö julkaisi marraskuussa yhteistyössä Suomen Isännöintiliitto ry:n ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n kanssa laatimansa viestintäsuosituksen. Suositus on laaja ohjekokonaisuus, joka kattaa kaikki taloyhtiön viestintätarpeet. Realia Isännöinti noudattaa viestintäsuositusta alkuvuodesta 2016 alkaen.

Vuosi 2016: lakimuutoksia ja taloyhtiön strategian suunnittelua

Yksi toimialaan vaikuttava lakimuutos on vuoden 2016 alusta muuttuva asbestilaki. Uudistuneen asbestilainsäädännön tarkoituksena on parantaa asbestityön turvallisuutta sekä samalla selkeyttää asbestia koskevaa sääntelyä.

”Isännöitsijän tehtävänä on asbestikartoituksista huolehtiminen hankesuunnitteluvaiheessa sekä asbestipurkutyöhön oikeutetun henkilön valinta. Uusi asbestilaki tulee todennäköisesti myös nostamaan korjausten valmistelu- ja korjauskustannuksia”, Makkonen kertoo.

”Vuonna 2016 taloyhtiön strategiasta aletaan puhua enemmän taloyhtiöiden tulevaisuutta suunniteltaessa. Isännöitsijät ovat avainasemassa taloyhtiöstrategian luomisessa hallituksen tukena”, Makkonen kertoo.

 

Lisätietoja:
Jyrki Makkonen, isännöintipalveluiden johtaja, Realia Isännöinti Oy
email: Jyrki.Makkonen@realia.fi
GSM: 0409008999