Osakkeenomistaja ei joudu jatkossa maksamaan 2 %:n varainsiirtoveroa tontinosan lunastushinnasta

Korkein hallinto-oikeus päätti tammikuussa muuttaa varainsiirron verotuskäytäntöä niin, että osakkeenomistaja, joka maksaa asuntoonsa kohdistuvan tonttiosuuden taloyhtiölle, ei ole jatkossa velvollinen maksamaan lunastushinnasta 2 %:n varainsiirtoveroa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena osakkeenomistajat voivat hakea perusteetta maksamansa varainsiirtoveron takaisin. Takautuvaan maksuun ovat oikeutettuja esimerkiksi sellaiset taloyhtiöiden osakkaat, jotka ovat lunastaneet asunto-osakeyhtiön vuokratontista tonttiosuuden ja maksaneet siitä verottajalle 2 %.n varainsiirtoveron. Hakemukset voi tehdä takautuvasti vuodesta 2013 alkaen, sillä lunastushinnoista on alettu maksaa varainsiirtoveroa 1.1.2013. Verohallinto maksaa palautettavalle verolle koron. Varainsiirtoveron palautukselle maksetaan korkoa maksupäivästä alkaen palautuspäivään saakka. Takautuvaa maksua voi hakea varainsiirtoveron palautushakemuksella.