Realia Isännöinnin osaaminen mukaan Isännöintiliiton hallitukseen

Realia Isännöinnin asiantuntemus on voimakkaasti edustettuna Isännöintiliiton uudessa 18.10.2014 valitussa hallituksessa.

Isännöintiliitto pyrkii parantamaan osaamista isännöintialalla sekä vaikuttamaan isännöinnin arvostukseen ja tunnettuuteen. Liitto pyrkii vastaamaan isännöinnin osalta asumisen arjen toimivuudesta ja ympäristöstä sekä kehittämään isännöinnin toimintaympäristöä. Isännöintiliiton vuoden 2015 tavoitteita ovat muun muassa nostaa isännöintialan yleistä arvostusta ja asiakastyytyväisyyttä sekä parantaa mielikuvaa isännöinnistä toimialana.

Realia Isännöinnin pitkä ja laaja asiantuntemus isännöinnissä on voimakkaasti edustettuna puolueettomassa ja toimialan tulevaisuuteen panostavassa Isännöintiliitossa. Realia Isännöinnin isännöintipalveluiden johtaja Jyrki Makkonen on valittu Isännöintiliiton hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi. Alueellisesti Realia Isännöinnistä liiton hallituksessa mukana ovat Kymenlaakson aluepäällikkö Mari Kiljunen ja Realia Managementin toimitilamanageerauksen yksikönpäällikkö Tarja Korhonen. Mari Kiljunen edustaa Etelä-Karjalan yhdistystä ja Tarja Korhonen Pohjois-Savon yhdistystä. Lisäksi Realia Isännöinniltä johtaja Esko Lehtonen on nimetty Pohjois-Savon yhdistyksen varajäseneksi ja Kouvolan yksikönpäällikkö Risto Pöysä Kymen yhdistyksen varajäseneksi.

"Tavoittelemme samoja asioita Isännöintiliiton kanssa, ja isännöintialan suurimpana toimijana koemme tärkeäksi ottaa erityistä vastuuta koko toimialaa koskevissa asioissa. Kaikkien isännöintiyritysten yhteisenä päämääränä on kehittää isännöinnin toimintaa ja mielikuvaa isännöinnistä. Erityisesti isännöinnin kiinnostavuus työnantajana on tulevina vuosina tärkeä nostaa esille, jotta meillä on myös jatkossa asiantuntevia isännöitsijöitä huolehtimassa asuntojen arvosta", kertoo Jyrki Makkonen.

Lisätiedot:
Jyrki Makkonen, johtaja, Realia Isännöinti Oy, 040 900 8999

www.isannointiliitto.fi