Minkälaisia vaihtoehtoja sähköautojen lataukselle on taloyhtiössä – ja miten kustannukset jaetaan?

Sähköautot yleistyvät, joten myös taloyhtiöissä mietitään yhä useammin erilaisia latausvaihtoehtoja. Minkälaisia ratkaisuja lataukseen löytyy ja miten sähkökustannukset kohdistetaan järkevästi?

Kun sähköautojen latausasiat tulevat taloyhtiössä ajankohtaiseksi, kannattaa ensimmäisenä kartoittaa osakkaiden kiinnostus asiaan. Tärkeätä on muistaa, että sähköautoa ei saa alkaa ladata ilman taloyhtiön lupaa vaan sähköautojen lataamisesta päätetään jokaisessa taloyhtiössä omalla tavalla yhtiöjärjestyksen mukaan. Sähköautojen lataamiseen taloyhtiössä löytyy monenlaisia vaihtoehtoja. 

 

 1. Älykäs latausasema
  Edistyksellisin vaihtoehto sähköautojen lataukseen on älykäs latausjärjestelmä, joka voidaan asentaa taloyhtiön parkkipaikalle kaikkien sähköautoilijoiden käytettäväksi. Latausaseman toiminta perustuu käyttäjän tunnistukseen, jolloin myös sähkönkulutuksesta aiheutuvat kustannukset menevät aina oikealle henkilölle. Aseman latausteho on suuri, jopa 22 kilowattia, jolloin täyssähköautokin latautuu varsin nopeasti. Lisäksi älykkäät latausasemat kykenevät rajoittamaan sähköverkon kuormitusta, jolloin lataustehoa tarvittaessa pudotetaan sähköverkon kestävyyden ja turvallisen toiminnan takaamiseksi.
   
 2. Erillinen latauspiste
  Latauspiste on kiinteä sähköautoille tarkoitettu latauslaite, joka voidaan asentaa esimerkiksi lämmitystolpan tilalle, kiinteistön seinään tai mahdollisimman lähelle sähkökeskusta. Sähkön voi johtaa latauspisteelle kiinteistön sähköpääkeskuksesta, jolloin systeemi on paitsi turvallinen, se tarjoaa kotitalouspistoketta suuremman lataustehon.
 1. Kotitalouspistoke
  Yksinkertaisimmillaan sähköauton voi ladata pistokkeen kautta, joka löytyy useimpien taloyhtiöiden parkkipaikoille asennetuista paikkakohtaisista lämmitystolpista. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole kovin suositeltava. Kotitalouspistokkeen latausteho on varsin pieni; se riittää hybridiauton lataukseen, mutta täyssähköauton lataus peruspistokkeen kautta voi kestää pitkään. Lisäksi pistokkeisiin asennetut ajastimet tai kiinteistöautomaatiojärjestelmät pysäyttävät latauksen automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kotitalouspistokkeita ei myöskään ole suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, joten ne voivat aiheuttaa sähköturvallisuusriskin. Pitkäkestoisessa latauksessa latausvirtaa pitää rajoittaa (suositeltava maksimivirta on 8 A).

Kun sähköautojen lataustarve yhtiössä on kartoitettu, selvitetään seuraavaksi olemassa olevan sähköjärjestelmän kestävyys. Esimerkiksi erillinen lataustapakartoitus on kätevä tapa lähteä liikkeelle. Siinä kiinteistön sähköjärjestelmä käydään perusteellisesti läpi ja mahdolliset latausvaihtoehdot selvitetään. Tämän jälkeen yhtiökokous tai hallitus tekee päätökset jatkosta riippuen hankeen suuruudesta. Yhtiökokouksen enemmistöpäätös on oleellinen, jos yhtiön sähköjärjestelmä vaatii muutoksia ja siten investointeja.

Miten kustannukset jaetaan?

Latauspisteen asentamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan taloyhtiössä jakaa osakkaiden tai vaihtoehtoisesti sähköautoilijoiden kesken. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää rahallista tukea latauspisteiden rakentamiseen taloyhtiöissä. Myös yksittäinen osakas voi omakustanteisesti asentaa latausjärjestelmän käyttöönsä. Tällöinkin hankkeelle tulee olla taloyhtiön lupa – myös siinä tapauksessa, jos autopaikka on osakkaan omistuksessa.

Sähköautojen lataus nostaa luonnollisesti sähkönkulutusta; esimerkiksi täyssähköauton sähkökustannukset saattavat olla kuukaudessa 40–60 euroa. Kustannusten kohdistamisesta onkin sovittava tarkoin ja mielellään kirjallisesti. Sähköenergian mittaus on toimiva tapa selvittää käyttökulut. Mittauksessa voi hyödyntää niin irrallista kuin kiinteästikin asennettavaa mittaria. Yksittäisten osakaskohtaisten latauspaikkojen osalta voidaan käyttää myös erillistä latausvastiketta. Lisäksi erilaiset tunnistautumismenetelmät mahdollistavat sähkökustannusten kohdistamisen toteutuneen kulutuksen mukaan.

On hyvä muistaa, että sekä latausratkaisujen toteuttamisen kustannuksista että sähkökulujen kohdistamisesta on tärkeää keskustella ja tiedottaa taloyhtiössä avoimesti. Näin kaikki – niin sähköautoilijat kuin -autottomatkin – tietävät missä mennään.

 

Tämän artikkelin asiantuntijana toimi Realian energia-asiantuntija Jani Vitikka.

Realia Isännöinti tarjoaa taloyhtiöille kattavia lataustapakartoituksia. Ota yhteyttä, mikäli sähköautoasiat ovat ajankohtaisia yhtiössäsi!