Taloyhtiö voi hakea parveketupakointikieltoa ensi vuoden alusta alkaen

Kesäkuussa 2016 hyväksytty tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta parveketupakointikieltoa. Kunta alkaa käsitellä kieltohakemuksia 1.1.2017 alkaen.

Jo voimassa olevan lain mukaan tupakointi on ollut kielletty taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.  Taloyhtiö on voinut niin halutessaan kieltää tupakoinnin hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

”Uuden elokuussa 2016 voimaan tulevan lain myötä asunto-osakeyhtiö voi hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikiellon määräämistä osakashallinnassa oleville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin osakaspihoihin ja jopa huoneistojen sisätiloihin”, kertoo Realia Isännöinnin lakimies Matti Ruohonen.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakointikielto saadaan määrätä huoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Kieltohakemuksen tekeminen päätetään yhtiökokouksessa

”Hakemuksen tekemisestä kunnalle päätetään yhtiökokouksessa, mutta hakemuksen tekeminen ei edellytä, että joku olisi jo konkreettisesti tupakoinut tai tupakoisi parvekkeella tai osakashallinnassa olevassa pihassa: riittää, kun tupakansavua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua esimerkiksi parvekkeelta toiselle parvekkeelle. Taloyhtiön tulee ilmoittaa valmisteilla olevasta hakemuksesta kieltoa koskevien tilojen osakkeenomistajille ja varattava heille mahdollisuus lausua mielipiteensä”, Ruohonen kertoo.

Tupakointikieltopykälää sovelletaan vasta 1.1.2017, eli kunta voi käsitellä kieltohakemuksia vasta 1.1.2017 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusta kieltopykälän soveltamisesta kesän ja syksyn 2016 aikana.

”Taloyhtiöiden hallituksien ei kannata käsitellä asiaa eikä yhtiökokouksia kannata kutsua koolle ennen kuin asetus on saatu valmiiksi ja selvät toimintaohjeet aikaan”, Ruohonen neuvoo.  ”Uusi kieltopykälä herättää tässä vaiheessa enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia, ja mietittävää sekä ohjeistettavaa riittää.”

Realia Isännöinti suosittelee taloyhtiöitä ottamaan taloyhtiön savuttomuuteen kantaa taloyhtiön strategian laadintavaiheessa, koska se selkeyttää taloyhtiön linjauksia ja päätöksentekoa tupakointikiellon hakemisen suhteen ja kertoo asunnon ostajille ja asukkaille taloyhtiössä asuvien arvostuksista.

Lisätietoja:
Matti Ruohonen, lakimies, Realia Isännöinti
Matti.Ruohonen@realia.fi
puh. 040 576 2122

Ota yhteyttä oman alueesi isännöinnin asiantuntijoihin täällä>