Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon

Pelastussuunnitelma selvittää kiinteistön käyttäjiä, omaisuutta, ympäristöä uhkaavat vaarat ja riskitekijät sekä minimoi ne. Taloyhtiöt siirtävät pelastussuunnitelmiaan kovaa vauhtia verkkoon juuri helpon päivitettävyyden ja käytettävyyden takia.

Taloyhtiön pelastussuunnitelman tehtävänä on arvioida erilaisia riskitekijöitä ja minimoida ne. Ennen 1.7.2011 voimaanastunutta lakimuutosta laaditut pelastussuunnitelmat on pitänyt päivittää 1.7.2013 mennessä, jonka jälkeen vanhat pelastussuunnitelmat eivät ole enää olleet lainvoimaisia. Ajantasainen, nykyisen lain vaatimukset täyttävä pelastussuunnitelma puuttuu kuitenkin edelleen, lähes 1,5 vuotta määräajan umpeutumisen jälkeen, monilta taloyhtiöiltä. Uusi laki vaatii mm. entistä kohdekohtaisemman pelastussuunnitelman sekä huomattavasti tarkempaa riskiarviointia.

Pelkkä pelastussuunnitelman laatiminen ei riitä, vaan sitä tulee myös päivittää vuosittain. Päivitystarpeet liittyvät paitsi lakimuutoksiin myös muutoksiin taloyhtiöissä. Uuden lain mukaan turvallisuushenkilöstöä ei enää ole tarvinnut erikseen pelastussuunnitelmaan nimetä, joten päivittäminen ei ole jäänyt kenenkään vastuulle.  Päivittäminen kannattaa kuitenkin ottaa tosissaan, sillä mahdollisten ihmishenkien menetyksen lisäksi toinen ikävä seikka on se, että pahimmassa tapauksessa vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta vahingonkorvauksia puuttuvan tai päivittämättömän pelastussuunnitelman takia. Hyvän ja kattavan pelastussuunnitelman ostaminen omalta isännöitsijältä siirtää vastuun päivittämisestä hallitukselta isännöitsijälle.

Sähköinen pelastussuunnitelma on asukkaiden ja pelastusviranomaisten käytettävissä

Sähköisesti ylläpidettävä pelastussuunnitelma on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina muun muassa sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Sähköinen pelastussuunnitelma on aina asukkaiden ja hallituksen nähtävissä, tulostettavissa ja hyödynnettävissä. Useat isännöitsijäyritykset, Realia Isännöinti mukaan lukien, ovat lisänneet suoran linkin sähköiseen pelastussuunnitelmaansa omaan verkkopalvelukanavaansa, jolloin sen näkemiseen ei tarvita erillisiä tunnuksia.

Toinen hyvän sähköisen pelastussuunnitelman tunnus on se, että se on kehitetty yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa, jolloin siitä löytyvät kaikki ne tiedot, joista on heille aidosti hyötyä omassa työssään. Kaikilla aluepelastuslaitoksilla on pääsy palveluumme ja näin ollen he pääsevät tutustumaan yhtiökohtaiseen pelastussuunnitelmaan ja riskienhallintaan. Kun suunnitelma on lisäksi paikallisten palotarkastajien käytössä, ylimääräinen työ vähenee entisestään.

Kolmantena etuna perinteiseen pelastussuunnitelmaan verrattuna on muiden turvallisuuspalveluiden ja -dokumenttien helpompi hallinta.  Näitä voivat olla mm. turvallisuuskävelyihin, väestönsuojan tarkastuksiin ja tulityösuunnitelmiin liittyviä dokumentteja.