Tärkeät päätökset tehdään taloyhtiön yhtiökokouksessa

Taloyhtiön yhtiökokous kokoaa osakkaat, hallituksen ja isännöitsijän vähintään kerran vuodessa saman pöydän ääreen päättämään taloyhtiön tärkeistä yhteisistä asioista ja hankkeista.

Taloyhtiön yhtiökokous luo pohjan taloyhtiön seuraavalle vuodelle. Tilaisuus on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, ja tilaisuuteen kutsutaan hallituksen ja isännöitsijän lisäksi kaikki taloyhtiön osakkaat. Mikäli tilaisuuden agendalla on asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi asumiseen tai taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöön, on myös vuokralaisella oikeus osallistua kokoukseen.

Jos osakas ei pääse osallistumaan taloyhtiön yhtiökokoukseen, hän voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään. Vuokralainen voi äänestää yhtiökokouksessa, mikäli hän on siellä vuokranantajan puolesta ja saanut tähän valtuutuksen.

Tutustu taloyhtiön dokumentteihin ennen yhtiökokousta

Isännöitsijä lähettää kutsun taloyhtiön yhtiökokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsussa tulee olla esitettynä kokouksen ajankohta ja sijainti. Yleisen käytännön mukaisesti kutsun mukana lähetetään osakkaille lisäksi viimeisin tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus sekä talousarvio ja kunnossapitotarveselvitys, jotka käydään läpi yhtiökokouksessa.

Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat kokouksen sisällön ja päätösehdotukset etukäteen, eikä kokouksessa voida päättää muista, kuin näissä mainituista asioista. Itse kokouksessa tehdään lopulliset päätökset ja osakkaat pääsevät kertomaan omat mielipiteensä käsiteltäviin asioihin.

Taloyhtiön yhtiökokouksen päätökset koskevat kaikkia

Taloyhtiön yhtiökokouksessa käsitellään asioita, jotka vaikuttavat asumiskustannuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen. Taloyhtiön taloudellinen tila käydään läpi ja päätetään yhtiövastikkeen määrä, sekä tarkastellaan tarvitaanko tuleviin korjaushankkeisiin erillisrahoitusta. Vuosikokouksessa valitaan myös taloyhtiön hallitus seuraavaksi vuodeksi.

Taloyhtiön yhtiökokous on oiva paikka tutustua naapureihin ja päästä vaikuttamaan asumismukavuuteen. Yhdessä tehdyt päätökset kantavat hedelmää vuosia ja hyvin hoidettu taloyhtiö lisää asunnon arvoa.

 

Paikkakuntasi isännöinnin ammattilaiset löydät täältä

Lue Realia Isännöinnin tyytyväisistä asiakkaista täältä.