Tuore velvollisuus koskee myös uusia taloyhtiöitä – laiminlyömisestä jopa 15 000 euron kuukausittainen lisäkustannus

1.7.2014 voimaanastunut taloyhtiöiden harmaan talouden torjuntavelvollisuus on aiheuttanut paljon keskustelua taloyhtiömaailmassa. Tähän asti se on aiheuttanut lisähuolta ja -kustannuksia lähinnä peruskorjausikäisissä taloyhtiöissä, joissa on alkamassa isoja hankkeita. Nyt työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus on tulkittu koskemaan myös juuri valmistuneita taloyhtiöitä.

Realia Isännöinti pyysi verohallinnolta ja aluehallintovirastolta soveltamisohjeita siihen, miten työntekijätietojen ilmoittamista sovelletaan kohteissa, joissa taloyhtiön valmistumisen jälkeen tehdään vuosikorjauksia eli takuutöitä, ja sen jälkeen 10 vuoden aikana 10-vuotisvastuukorjauksia.

"Aluehallintoviraston ja sitä kautta verohallinnon julkaisemien soveltamisohjeiden mukaan kun grynderi, eli perustajaurakoitsija joutuu takuuaikana korjaamaan virheitä, kuuluu työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus vielä urakkasopimuksen mukaan perustajaurakoitsijalle. Jos perustajaosakas joutuu vuosikorjausten jälkeen korjaamaan kymmenvuotisvastuuvirheitä, on ilmoitusvelvollisuus yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tietojen osalta tällöin taloyhtiöllä", linjaa Realia Isännöinnin lakimies Matti Ruohonen.

Käytännössä tämä tarkoittaa useiden urakoitsijoiden työntekijöiden henkilötietojen keräämistä ja kuukausittaista ilmoittamista Verohallintoon jokaisesta taloyhtiössä työskentelevästä henkilöstä niin kauan kun työtä tehdään, vaikka taloyhtiö ei siis tilaakaan mitään vastikkeellista työtä, vaan reklamoi vain virheestä ja vaatii sen korjaamista. Ilmoitusvelvollisuus on taloyhtiön velvollisuus, ellei se kirjallisesti pysty sopimaan perustaosakkaan kanssa, että tämä hoitaa asian. Virheen korjaaminen aiheuttaakin siten kustannuksia taloyhtiölle. Laiminlyömisestä verottaja voi määrätä asunto-osakeyhtiölle laiminlyöntimaksun, joka voi olla korkeintaan 15 000 euroa.

"Verottaja on linjannut, että vuodenvaihteen jälkeen kun tämä siirtymä- ja harjoittelukausi loppuu, se voi määrätä taloyhtiölle laiminlyöntimaksuksi 2 000 euroa kuukaudessa siitä, että ilmoituksessa on vähäinen puutteellisuus, se annetaan myöhässä, tai muulla tavalla kuin mitä Verohallinto on määrännyt. Vakavampi laiminlyönti, kuten ilmoituksen jättäminen vasta kehotuksen jälkeen, on hinnoiteltu 5 000 euroon. Vakava laiminlyöminen, kuten tahallisesti väärän ilmoituksen jättäminen tai sen puuttuminen kokonaan, kustantaa taloyhtiölle 15 000 euroa jokaista laiminlyöntikuukautta kohden", kertoo Ruohonen verottajan linjauksesta rikkomusmaksujen suhteen.

Ilmoitusvelvollisuuden hoitaminen on isännöitsijän työtä

"Me Realia Isännöinnissä olemme lähteneet siitä, että vaikka ilmoitusvelvollisuus on annettu taloyhtiön hallituksen tehtäväksi, on ammattitaitoinen isännöitsijä oikea taho, jonka pitää pystyä tarjoamaan myös tällaista palvelua taloyhtiöille. Ilmoitusvelvollisuuden hoitaminen tulee olemaan siten osa ammattitaitoisen isännöitsijän työtä. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on hoidossamme useita uudiskohteita, joissa on vuosikorjaustyöt taikka 10-vuotisvastuutyöt käynnissä, ja näissä taloyhtiö on rakennuttaja, jonka tulee itse ilmoittaa työntekijätiedot tai sopia jonkun kanssa siitä, kenelle tämä velvollisuus annetaan hoidettavaksi", toteaa liiketoimintajohtaja Timo Aarvala Realia Isännöinnin kannasta.

"Olemme alkuvuodesta lähtien rakentaneet palvelua urakkatietojen ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseksi, ja palvelu on testattu toimivaksi kun olemme 5.9. ja 5.10. hoitaneet satojen taloyhtiöiden urakkatietojen ilmoitusvelvollisuustiedot verottajalle. Ilmoitusvelvollisuuden hoitaminen merkitsee kokonaisuudessaan valtavaa lisätyömäärää taloyhtiöille. Työn voi kuitenkin sopimuksella siirtää isännöitsijälle. Ilmoitusvelvollisuuden hoito ei kuulu isännöitsijän lakimääräisiin tehtäviin eikä isännöintisopimukseen, joten tästä on kaikkien osapuolien oikeusturvan varmistamiseksi sovittava aina erillisellä kirjallisella sopimuksella", Aarvala linjaa.

Lisätiedot:
Timo Aarvala, liiketoimintajohtaja, Realia Isännöinti Oy, 020 780 3415