Turvallisuus ei ole leikin asia – varmista turvallisuus taloyhtiössä

Hallituksen ja isännöitsijän tehtäviin kuuluu tärkeänä osana myös taloyhtiön turvallisuudesta huolehtiminen. Realia Isännöinnin tukipalveluiden avulla pelastussuunnitelman laatiminen ja muut taloyhtiön turvallisuuden varmistamiseen liittyvät toimenpiteet hoituvat helposti. 

Lain mukaan jokaisen vähintään kolmen asuinhuoneiston taloyhtiön pitää laatia kyseiseen rakennukseen sopiva pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma auttaa taloyhtiötä varautumaan vaaratilanteisiin ja kertoo, miten toimitaan esimerkiksi tulipalon syttyessä. Realia Isännöinti on tuonut pelastussuunnitelman rinnalle osittain lakisääteisiä ja osittain vapaaehtoisia lisäpalveluita asukkaiden arjen helpottamiseksi ja asumisturvallisuuden varmistamiseksi.

”Turvallisuus on tärkeä aihe, joka koskettaa jokaista taloyhtiön asukasta. On hyvä huomioida, että hyvin huolehditulla turvallisuudella asukkaiden turvallisuuden lisäksi varmistetaan myös osakkaiden omaisuuden turva. Lisäpalveluiden avulla haluamme varmistaa, että asiakkaidemme tarpeet turvallisuuden varmistamiseksi on huomioitu mahdollisimman hyvin ”, sanoo Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Turvallisuuspalvelut pelastussuunnitelman tukena

Vaikka pelastussuunnitelma olisi laadittu huolella, siitä ei vaaratilanteessa ole juurikaan hyötyä jos asukkaat eivät ole tutustuneet suunnitelmaan. Siksi Realia Isännöinti tarjoaa pelastussuunnitelman tueksi Turvallisuuskävely-palvelua, jonka avulla asukkaat tutustuvat pelastussuunnitelmaan perusteellisesti. Turvallisuuskävelyyn sisältyy kierros taloyhtiön tiloissa ja lisäksi käydään läpi muun muassa oikea toiminta hätätilanteissa sekä yleistietoa asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. 

Pelastuslaki vaatii, että väestönsuojan laitteiden ja varusteiden kunto tarkastetaan, ja että ne huolletaan vähintään 10 vuoden välein. Tarkastukset saattavat paljastaa useita poikkeamia, kuten pieniä vesivuotoja tai padotuskaivoon kertynyttä vettä, joka ruostuttaa padotusventtiiliä. Kun näihin pieniin vikoihin puututaan ajoissa, voidaan saavuttaa suuriakin kustannussäästöjä. Tarkastukset taloyhtiö voi halutessaan ulkoistaa Realia Isännöinnille. 

Pelastussuunnitelman laatimisen ja laitteiden kunnosta huolehtimisen lisäksi pelastuslaki edellyttää, että väestönsuoja ja väestönsuojeluun tarvittavat välineet ja laitteet pidetään siinä kunnossa, että ne voidaan ottaa käyttöön 72 tunnin varoitusajalla. Väestönsuojan kunnosta huolehtimiseen on nimettävä ja koulutettava väestönsuojan hoitaja sekä varahoitaja. Kouluttaminen vie kuitenkin aikaa ja vapaaehtoisen löytäminen tehtävään voi olla hankalaa. Realia Isännöinnin tarjoama väestönsuojan käyttöönottopalvelu on vaivaton ja helppo vaihtoehto väestönsuojan kunnon varmistamiseen.

Sekä väestönsuojan tarkastus että käyttöönottosuunnitelma liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa. Tarkastuksella ja käyttöönottosuunnitelmalla taataan asukkaiden turvallisuus ja varmistetaan, että vaaratilanteessa osataan toimia oikein. 

Kysy lisää pelastussuunnitelman lisäpalveluista isännöitsijältämme >>