Uusi asbestilainsäädäntö muuttaa taloyhtiöiden vastuita

Uusi asbestilainsäädäntö tuo lisää velvollisuuksia taloyhtiöille, osakkaille ja isännöitsijöille. Vuoden alusta voimaan tullut asbestilaki ja sen rinnalle säädetty asetus velvoittaa taloyhtiöt kartoittamaan kiinteistön asbestiriskit ja suorittamaan asbestin purkutyöt asbestiasioihin erikoistuneilla ja rekisteriin merkityillä yrityksillä.  Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen.

Uusi asbestilainsäädäntö astui voimaan 1.1.2016 alkaen. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992, ja sen käyttö kiellettiin 1993.

”Taloyhtiöille asbestilainsäädännön muutos tarkoittaa erityisesti huolehtimisvelvollisuuden lisääntymistä asbestiriskien kartoittamisesta ennen kuin remontteja voidaan edes aloittaa. Tämä tarkoittaa asbestin paikallistamista, sen laadun selvittämistä ja tarvittaessa poistamista ennen remonttia”, Realia Isännöinnin päälakimies Matti Ruohonen kertoo.

Asbesti on luokiteltu vaaralliseksi haitta-aineeksi, ja asbestilain tahallinen tai huolimaton rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Esimerkiksi muovimatot, maalit ja laattasaumat voivat sisältää asbestia. Laki suojaa paitsi työntekijöitä, myös ihmisiä, jotka asuvat tai vierailevat tiloissa, joissa on asbestiriski.

Jos taloyhtiössä joudutaan tekemään asbestikartoituksia ja asbestipurkutöitä, ne tuovat vääjäämättä lisäkustannuksia remonttien hintoihin ja sitä kautta myös vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksuihin kiinteistöissä, joissa vakuutuksesta korvattavissa remonteissa joudutaan tekemisiin asbestin kanssa.  

”Jokaisen ennen vuotta 1994 valmistuneen asunto-osakeyhtiön olisikin hyvä laatia toimintasuunnitelma siitä, miten asbestiasiat hoidetaan jatkossa niin, että vältytään turhilta lisäkustannuksilta ja yksittäin tehtäviltä asbestikartoituksilta”, Ruohonen huomauttaa.

Myös osakkaiden ilmoitusvelvollisuus omista remonteista laajenee

Taloyhtiön tulee huomioida uuden lain vaatimukset taloyhtiön omien korjausten lisäksi myös silloin, kun osakkeenomistaja alkaa remontoida omaa huoneistoaan.

Osakkaan tulee tehdä asbestia mahdollisesti sisältävää materiaalia koskevasta remontista taloyhtiölle kirjallinen muutostyöilmoitus, jotta asbestiriskit voidaan arvioida ja asettaa tarpeelliseksi katsottavat ehdot vahingon tai haitan estämiseksi. Uusi asbestilaki tuo lisäkustannuksia ja pitkittymistä siis myös osakkaan omiin remontteihin.

Taloyhtiöiden hallituksen ja osakkaiden lisäksi asia koskee myös taloyhtiön isännöitsijää.

”Isännöitsijän tehtävänä on asbestikartoituksista huolehtiminen hankesuunnitteluvaiheessa sekä asbestiasioihin erikoistuneen ja rekisteriin merkityn yrityksen valinta asbestin purkutöihin. Isännöitsijöiden tehtäväksi tulee myös tiedottaa asiasta hallitusta, ja esittää ratkaisuja asiakokonaisuuden hoitamiseksi ajatellen sekä yhtiön omia remontteja että osakasremontteja”, Ruohonen kertoo.

Lisätietoja:
Matti Ruohonen, päälakimies, Realia Isännöinti
Matti.Ruohonen@realia.fi
puh. 040 576 2122