Uusi lakiehdotus antaisi taloyhtiöille oikeuden kieltää tupakoimisen parvekkeilla ja huoneistoissa

Tupakointi taloyhtiöiden yleisten tilojen läheisyydessä puhututtaa. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva lakiehdotus antaisi taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä myös osakashallinnassa oleville pihoille, parvekkeille ja jopa huoneistoihin. 

Aikaisemmin tupakointikielto on rajoittunut sisätiloissa taloyhtiön porraskäytäviin, saunaosastoihin ja muihin yleisiin sisätiloihin. Lisäksi taloyhtiö on voinut halutessaan kieltää tupakoinnin yleisessä käytössä olevilla parvekkeilla, yhteisellä piha-alueella ilmanottoaukkojen läheisyydessä ja lasten leikkialueeksi tarkoitetuilla piha-alueilla.

”Parveketupakointi on yleisin taloyhtiöiden tupakointiin liittyvistä riidanaiheista.  Asunnoissa tupakointi on vähentynyt paljon, joten tältä osin yhteydenottoja tulee hyvin vähän. Pääsääntöisesti tupakoinnista koituvia ongelmia on pyritty hoitamaan tiedottamalla ja neuvottelemalla, ja järjestämällä tupakointipaikkoja paikkaan, jossa se ei haittaa muita. Lisäksi jos kaikki osakkaat ovat olleet yksimielisiä, yhtiöjärjestykseen on voitu ottaa määräys savuttomasta talosta”, Realia Isännöinnin päälakimies Matti Ruohonen kertoo. 

Uusi tupakkalaki antaisi taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kaupungilta tai kunnalta tupakointikiellon määräämistä myös osakashallinnassa oleville pihoille, parvekkeille tai jopa huoneistoihin. Kiellon hakemisesta tulee päättää yhtiökokouksessa ja kuulla sitä osakasta tai asukasta, jonka parveketta tai huoneistoa kielto koskee. 

Lakiehdotuksen mukaan kunta voi määrätä tupakointikiellon esimerkiksi yksittäisille parvekkeille, jos sieltä kulkeutuu tupakan savua toiselle parvekkeelle, asuntoon tai muuhun paikkaan, jossa asukkaat oleskelevat. Asunnossa tupakointi voitaisiin lain mukaan kieltää kuitenkin vain, jos tupakan savua ei voi estää korjaamalla rakenteita kohtuullisilla kustannuksilla. Asunnon omistajalle on tällöin varattava aina tilaisuus tulla kuulluksi. Tupakkalain muutos voikin tuoda lisää töitä hallituksille ja isännöitsijöille. 

Tupakointikiellon rikkomisesta on ehdotettu uhkasakkoa kiellon rikkojalle. Sääntöjen rikkomisen jatkotoimenpiteistä tai rikkomisen ilmoitusvelvollisuudesta ei ole vielä päätetty. Taloyhtiö voi myöhemmin hakea myös kiellon peruutusta. 

Tupakkalain muutos on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa, ja sen on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa 2016. 

Lisätietoja:
Matti Ruohonen, päälakimies, Realia Isännöinti
puh. 040 576 2122
Matti.Ruohonen@realia.fi