Verottaja ottamassa tiukempaa linjaa ilmoitusvelvollisuuteen – tässä taloyhtiöiden ilmoitusten yleisimmät puutteet

1.7.2014 voimaanastunut urakkatietojen ilmoitusvelvollisuus on tuottanut lisää työtä ja raportoitavaa asunto-osakeyhtiöille. Taloyhtiöiden ilmoitusten yleisimmät puutteet ovat myös jo tiedossa.

Viime kesänä voimaan astunut asunto-osakeyhtiöiden urakkatietojen sekä yhteisen rakennustyömaan työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus on peräisin Kataisen hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmasta. Aina kun taloyhtiössä on käynnissä yli 15 000 euroa ylittävä korjaustyö, tulee taloyhtiön eli käytännössä usein isännöitsijän tehdä kuukausittainen ilmoitus verottajalle urakoitsijoiden tiedoista ja laskutuksista. Yhteisen rakennustyömaan syntyessä raportoidaan lähes 20 tietoa jokaisesta työmaalla työskentelevästä henkilöstä mukaan lukien isännöitsijä ja hallituksen jäsenet, jos nämä edustavat korjaustyössä työmaalla rakennuttajana olevaa asunto-osakeyhtiötä.

”Ilmoitusvelvollisuuden voimaan astumisen jälkeen verottaja antoi kaikille vuoden 2014 loppuun kestäneen harjoitusjakson, jolloin oli käytössä kevennetty menettely, eikä pahimmillaan 15 000€ suuruisia laiminlyöntimaksuja langetettu kenellekään.  Vuodenvaihteen jälkeen linja on selvästi kiristynyt. Verottaja kertoi seminaarissaan, että Verohallinnon tietoon on tullut jo lähes 20 000 epäselvää tapausta, jotka vaativat jatkoselvittelyä, ja yksittäisiä laiminlyöntimaksujakin on asetettu.  Näiden 20 000 jatkoselvitettävän tapauksen joukossa on mm. yrityksiä, joiden toiminnan on ilmoitettu päättyneen, mutta tilaajilta saadut tiedot osoittavatkin toisin. Lisäksi osalla yrityksistä on ristiriitaisuuksia urakka- ja työntekijätietojen sekä kausiveroilmoitustietojen välillä. Tämä osoittaa sen, että uudella menettelyllä on saatu tuloksia, eli harmaan talouden toimintaan on pystytty puuttumaan. Verottaja on alkanut lähestymään suoraan myös taloyhtiöitä lisäselvityspyyntökirjeillä”, kertoo Realia Isännöinnin lakimies Matti Ruohonen. Jos verottajan kirjeisiin ei vastata määrä-aikaan mennessä, on taloyhtiölle mahdollista määrätä laiminlyöntimaksu, kerrottiin verottajan koulutustilaisuudessa.

Taloyhtiö, ole tarkkana ainakin näiden kohtien kanssa

Mitkä sitten ovat verottajan tietojen mukaan yleisimpiä virheitä ja puutteita asunto-osakeyhtiöiden tekemissä ilmoituksissa?

Ainakin seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota:

  • Varmista veronumeroiden oikeudellisuus
  • Ilmoita urakasta vain laskutettu määrä, jos kirjanpito on suoriteperusteinen tai maksettu määrä, jos se on maksuperusteinen, mutta ei molempia
  • Merkitse yhteystieto-kenttään sen henkilön nimi, joka oikeasti osaa antaa lisätietoa ilmoituksesta, jotta verottajan kysely menee oikealle henkilölle
  • Tee ilmoitus jokaiselta kuukaudelta, jona yritys on työmaalla ja/tai laskuttaa siitä
  • Kiinnitä huomiota käännettyyn alv-tietoon, äläkä ilmoita sitä, kun taloyhtiö ei ole käännetyn alv:n piirissä
  • Ilmoita työntekijätiedoissa myös päätoteuttajan tai tilaajan ollessa ilmoitusvelvollinen omien työmaalla käyvien henkilöiden tiedot eli esim. taloyhtiötä työmaalla edustavat henkilöt
  • Muista että urakkatiedoissa tilaaja ja työntekijätiedoissa päätoteuttaja on ilmoittaja, ja tilaaja vain, jos päätoteuttajasta ei ole voitu sopia