Viestintäsuosituksesta isännöinnin työkalu

Loppuvuodesta 2015 julkaistun viestintäsuosituksen avulla taloyhtiöiden viestintää pyritään selkeyttämään ja tehostamaan. Suosituksen tavoitteena on viestinnän avulla lisätä avoimuutta, luottamusta ja asumisviihtyisyyttä. Suomen suurimpana isännöintialan yrityksenä Realia Isännöinti haluaa toimia toimialan suunnannäyttäjänä ja ottaa suosituksen käyttöönsä.

Oikeusministeriö laati taloyhtiön viestintäsuosituksen yhteistyössä Suomen Isännöintiliitto ry:n ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n kanssa. Suositus päätettiin laatia, koska taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat toivoivat parempaa viestintää. Viestintäsuositus on laaja ohjekokonaisuus, joka kattaa kaikki taloyhtiön viestintätarpeet. Suosituksessa käsitellään mm. isännöitsijän ja hallituksen välistä viestintää, tilikauden aikaista viestintää osakkaille ja asukkaille sekä poikkeustilanneviestintää.

Myös Realia Groupin asiakaspalautteet todentavat, että tiedottaminen ja oikeiden viestintäkanavien kehittäminen asiakastarpeita vastaaviksi ovat jatkossa entistä tärkeämpiä asioita. Asiakaspalautteen mukaan avoin viestintä auttaa myös luottamuksen lisäämisessä isännöitsijän, hallituksen ja osakkaiden välillä. Kun taloyhtiön viestinnässä otetaan huomioon asukkaiden toiveet ja tarpeet, kaikkien asumisviihtyvyys kasvaa ja osakkaiden lisäksi myös vuokralaiset sitoutuvat taloyhtiöön paremmin.

”Viestintäsuosituksen laatiminen oli loistava ajatus. Realia Isännöinnin näkemys toimialan kriittisistä kehitysalueista on vahvasti linjassa suosituksen kanssa”, kertoo Realia Isännöinnin isännöintipalveluiden johtaja Jyrki Makkonen ja jatkaa: ”Olemmekin paraikaa laatimassa sisäistä ohjeistusta, työkalua, joka auttaa meidän kiinteistöalan asiantuntijoita viestimään entistä tehokkaammin. Suunnitelmallisen ja selkeän viestinnän avulla saavutettu avoimuus ja parempi asiakaskokemus ovat myös Realia Isännöinnin strategian mukaisia tavoitteita”.

Lisätiedot:
Jyrki Makkonen, johtaja, Realia Isännöinti Oy, puh. 040 900 8999