Yhtiökokouksesta saa eniten irti hyvällä valmistautumisella

Oman taloyhtiön yhtiökokous on tilaisuus, jota osakkaan ei kannata jättää väliin. Yhtiökokoukseen osallistuminen on osakkaan paras keino saada kokonaiskuva oman talon kuulumisista ja päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin, sillä taloyhtiön ylin päätäntävalta kuuluu yhtiökokoukselle. Taloyhtiön hallituksen tehtävä on valmistella asiat yhtiökokouksen päätettäviksi ja antaa kokouksessa vastauksia osakkaiden kysymyksiin.

Osakkaat saavat kerran vuodessa kutsun asunto-osakeyhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tyypillisesti kokous on viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, puolen vuoden sisällä tilinpäätöksen valmistumisesta. Tämän lisäksi taloyhtiössä voidaan pitää tarpeen vaatiessa myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Realia Isännöinnin Oulun yksikön päällikön Antti Makkosen mukaan jokaisen osakkaan kannattaa osallistua yhtiökokoukseen.

”Jos haluaa vaikuttaa taloyhtiön asioihin, yhtiökokous on paikka, minne mennä. Yhtiökokouksessa saa tietoa taloyhtiön ajankohtaisista asioista ja kuulee tarkemmat perustelut sille, miksi yhtiön asiat ovat niin kuin ovat. Yhtiökokouksessa voi myös oppia paljon uusia asioita liittyen taloyhtiön päätöksentekoon. Yhtiökokous on myös hyvä mahdollisuus tutustua isännöitsijään ja muihin osakkaisiin.”

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty laissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, kunnossapitotarveselvitys, yhtiössä tehdyt kunnossapito- ja muutostyöt, talousarvio, vastikkeiden ja muiden maksujen suuruus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Lisäksi kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet tulevalle tilikaudelle.  Esityslistalla voi olla myös muita taloyhtiön hallituksen tai osakkaiden ehdottomia asioita, jotka on haluttu tuoda yhtiökokouksen käsittelyyn.

”Osakas voi saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvan asiansa esityslistalle, kunhan lähettää sen kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta”, Makkonen neuvoo.

Ole tilanteen tasalla, vältyt yllätyksiltä

Yhtiökokouksen kutsuu koolle taloyhtiön hallitus. Isännöitsijä lähettää yhtiökokouskutsut vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Jos osakas ei itse pääse yhtiökokoukseen, hän voi valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan puolestaan. Kutsun mukana tulee paljon tärkeää materiaalia, johon on syytä tutustua huolellisesti ennen kokousta. Yhtiökokousmateriaaliin kuuluu tilinpäätös ja toimintakertomus, hallituksen talousarvioesitys, kunnossapitotarveselvitys sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomukset.

”Yhtiökokousmateriaaliin on hyvä perehtyä etukäteen, jotta ymmärtää kokouksessa mistä puhutaan. Koko materiaaliin kannattaa tutustua, mutta erityisen huolellisesti kannattaa katsoa esimerkiksi kunnossapitotarveselvitys ja talousarvio. Materiaalien pohjalta voi sitten muodostaa oman näkemyksensä: onko samaa mieltä hallituksen kanssa vai haluaako kenties tehdä kokouksessa toisenlaisen ehdotuksen”, Makkonen sanoo.

Papereihin tutustumisen jälkeen osakas voi myös miettiä kysymyksiä, joihin haluaa tarkemman vastauksen. Makkosen mukaan osakkailla herää tyypillisesti kysymyksiä pienistäkin asioista – ja nekin kannattaa esittää.

”Yleensä ihmiset haluavat isännöitsijän tai hallituksen selventävän tarkemmin esimerkiksi sitä, mihin taloyhtiön rahoja on käytetty vaikkapa kunnossapidon osalta. Yhtiön taloudellinen tilanne yleisesti kiinnostaa myös kaikkia.”

Hän neuvoo perehtymään etukäteen erityisesti kunnossapitotarveselvitykseen ja vastikerahoituslaskelmaan.

”Jos haluaa välttyä epämieluisilta yllätyksiltä kokouksessa, niin kannattaa selvittää etukäteen, mitä korjauksia on suunnitteilla ja miten vastike tulee kehittymään.” 

Yhtiökokous on hallituksen näytön paikka

Yhtiökokous on tärkeä tilaisuus myös taloyhtiön hallituksen jäsenille. Kokouksessa päätetään asioista, joihin hallituksen oma päätösvalta ei riitä. Hallituksen tehtävänä on valmistella huolellisesti tilinpäätös ja kunnossapitotarveselvitys kokousta ja päätöksentekoa varten. Makkosen mukaan hallituksen jäsenten tulee osakkeenomistajien tapaan tutustua huolellisesti materiaaleihin ennakkoon osatakseen tarpeen tullen vastata osakkaiden esittämiin kysymyksiin ja pystyäkseen perustelemaan hallituksen ehdotukset.

”Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien kannattaa perehtyä kokouksessa käsiteltäviin asioihin rauhassa jo etukäteen. Kysymyksiä saa ja kannattaa esittää – eriäviäkin ehdotuksia hyvässä hengessä”, Makkonen vinkkaa.

Yhtiökokouksen ABC osakkeenomistajalle

  • Ole ajoissa liikkeellä, mikäli haluat saada asiasi yhtiökokouksen agendalle
  • Perehdy yhtiökokousmateriaaliin huolellisesti
  • Valmistaudu esittämään kysymyksiä hallitukselle ja isännöitsijälle
  • Osallistu keskusteluun rakentavassa hengessä
  • Käytä tilaisuus hyödyksesi ja tutustu muihin osakkaisiin ja isännöitsijään

 

LUE MYÖS: Nämä asiat jokaisen osakkaan tulisi ymmärtää taloyhtiön papereista

Etsitkö isännöitsijää? Oman paikkakuntasi asiantuntijat löydät TÄÄLTÄ>