Mitä hyvä isännöinti pitää sisällään?

Huolehdimme ammattitaidolla kaikista isännöinnin perustehtävistä kuten taloyhtiön hallinnosta, ja varainhoidosta, asumispalveluista sekä kiinteistönhoitopalveluista.

Taloyhtiön hallinnosta huolehtimiseen kuuluvat esimerkiksi hallitus- ja yhtiökokoukset, sopimusten hallinta, vakuutukset, talouden suunnittelu sekä erilaiset juridiset kysymykset.

Asumisen palvelut pitävät sisällään asukastiedottamisen, esimerkiksi autopaikkojen, avainten ja saunavuorojen hallinnan sekä vika- ja muuttoilmoitukset.

Kiinteistön hoitaminen tarkoittaa kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman tekoa, päivittäisestä korjaus- ja kunnossapitotoiminnasta huolehtimista sekä esimerkiksi projektien valvomista.

Taloyhtiön taloudesta huolehtiminen tarkoittaa yhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä huolehtimista sekä talousseurannan ja raportoinnin hoitoa. Lisäksi huolehdimme vastike-, vuokra- ja ostoreskontrasta sekä esimerkiksi lainanhallinasta. Lisäksi pidämme huolen ennakoivasta talouden ja riskien hallinnasta. 

Mikä on isännöintitoimisto?

Taloyhtiöasuminen houkuttelee sen vaivattomuuden vuoksi. Samalla kuitenkin tietyt asiat pitää ottaa huomioon silloin, kun muitakin ihmisiä asuu samassa rakennuksessa. Taloyhtiössä asiat liittyen pysäköintiin, korjauksiin, vikoihin, turvallisuuteen ja muihin tärkeisiin asioihin askarruttavat asukkaita. Tästä syystä taloyhtiölle on tärkeää, että sitä hoitaa ammattitaitoinen ja luotettava isännöitsijätoimisto.

Isännöintialalla Suomessa toimii 2 500 isännöitsijää ja 5 000 asiantuntijaa. Isännöintiyrityksessä tai isännöintitoimistossa on tyypillisesti 3–5 työntekijää. Isännöinti on asiantuntijapalvelua, jota isännöitsijäyritys tarjoaa taloyhtiölle. Isännöitsijä toimii taloyhtiön toimitusjohtajana ja tekee yhteistyötä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja palveluntuottajien kanssa. Hallitus valitsee isännöitsijän ja laatii myös hänen kanssaan sopimuksen ja säännöt, joita tulee noudattaa. Taloyhtiölle sovitaan strategia, joka sisältää suunnitelman ja tavoitteet koskien kiinteistön kuntoa, korjaustarpeita ja taloyhtiön tavoitteita. Asukaskyselyn perusteella otetaan myös asukkaiden mielipiteet huomioon.

Ammattitaitoinen isännöintitoimisto

Taloyhtiön kannattaa panostaa laatuun ja valita isännöitsijä harkiten. Vaatimustason kasvaessa ammattitaitoa edellytetään yhä enemmän. Ammatillista koulutusta isännöintialalla tarjotaan Suomessa useissa eri oppilaitoksissa. Isännöintialaa on mahdollista opiskella sekä korkeakoulutasolla että toisen asteen oppilaitoksissa. Tutkintonimikkeiden perusteella voi päätellä, minkä tutkinnon isännöitsijä on suorittanut. Isännöintitoimistot määrittelevät kaikki omien palveluidensa hinnan ja siksi hinnoittelu vaihtelee yritysten välillä. Tarjouspyyntöä voi pyytää suoraan palveluntarjoajalta tai käyttää verkkopalveluita. Palveluiden kattavuutta kannattaa verrata taloyhtiön tarpeisiin ja arvioida ovatko ne riittävät. Esimerkiksi tekninen osaaminen ja hyvät verkostot ovat tarpeellisia, jos taloyhtiö kaipaa mittavia korjauksia. Yrityksiä voi lisäksi myös haastatella ennen päätöstä.

Isännöitsijän vastuut

Isännöintitoimisto on vastuussa taloyhtiön juoksevasta hallinnosta, johon sisältyvät tehtävät ovat säädetty hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tehtävät voivat vaihdella taloyhtiön koon ja toiveiden mukaan, ja isännöintitoimisto voi oman käytäntönsä mukaisesti tarjota lisäpalveluita. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu myös huolehtiminen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Isännöintitoimiston kuuluu myös varmistaa, että koko henkilökunta on sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita.
 

Osaava palvelutiimi isännöitsijän ja taloyhtiön tukena

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!