Taloyhtiön vakuutusten kilpailuttaminen

Taloyhtiöllä tulee olla aina vähintään palovakuutus, mutta muihinkin vahinkoihin on järkevää varautua vakuutuksella. Perustason kiinteistövakuutus voi korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi tulipalosta, kone- tai laiterikosta, putkirikosta, luonnonilmiöstä tai esimerkiksi ilkivallasta.

Laajempi All Risk -vakuutus korvaa myös sellaisia ennalta arvaamattomia vahinkoja, joita suppeampi vakuutus ei kata.

Realia Isännöinti voi auttaa asiakastaloyhtiöitään löytämään tuntuvia säästöjä vakuutusmaksuihin. Realia Vakuutuspalvelut on vakuutusmeklaripalvelu, joka kilpailuttaa taloyhtiön vakuutukset. Kilpailutuksessa huomioidaan taloyhtiöiden yksilölliset tarpeet. Kilpailutuksen kautta taloyhtiöillä on mahdollisuus saada edullisempia ja ehdoiltaan kattavampia tarjouksia.

Lisätietoa vakuutusten kilpailuttamisesta saat omalta isännöitsijältäsi!