Osakerekisteröinti

Merkitsemme uuden osakkaan taloyhtiön osakeluetteloon, kun uusi osakas on esittänyt luotettavan selvityksen saannosta (Asunto-osakeyhtiölain 2 luku 13§, jossa on säädetty omistusoikeuden siirron merkitsemisestä osakeluetteloon). Osakkeenomistaja vastaa riittävien asiakirjojen toimittamisesta isännöitsijätoimistoon. 

Huomioithan, että mikäli taloyhtiösi on siirtynyt sähköiseen osakerekisteriin, tulee tarvittavat asiakirjat toimittaa suoraan Maanmittauslaitokselle rekisteröintiä varten. Uudet taloyhtiöt perustetaan nykyisin vain digitaalisesti eikä osakekirjoja paineta (tämä koskee vuoden 2019 jälkeen perustettuja taloyhtiöitä). Saamme tiedon Maanmittauslaitokselta uusista rekisteröinneistä.  

Ohessa listattuna osakerekisteröintiä varten toimitettavat asiakirjat:

KAUPPA

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Kopio kauppakirjasta
 • Todistus varainsiirtoverosta / varainsiirtoveroilmoitus (jos kaupassa kiinteistönvälittäjä)
 • Luovuttajan aviopuolison suostumus

LAHJA

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Lahjakirja
 • Luovuttajan aviopuolison suostumus

OSITUS

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Osituskirja
 • Todistus varainsiirtoverosta, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

JAKAMATON KUOLINPESÄ

 • Osakekirja (jotta voidaan osoittaa sen olevan kuolinpesän hallussa)
 • Perunkirja
 • Sukuselvitykset, mikäli perunkirjaa ei ole vahvistettu Digi- ja Väestötietovirastossa

PERINNÖNJAKO

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Perunkirja
 • Perinnönjakokirja
 • Sukuselvitykset, mikäli perunkirjaa ei ole vahvistettu Digi- ja Väestötietovirastossa
 • Todistus varainsiirtoverosta, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

TESTAMENTTI

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Perunkirja
 • Testamentti kokonaisuudessaan (sisältäen tiedon testamentin lainvoimaisuudesta, testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset)
 • Sukuselvitys, mikäli perunkirjaa ei ole vahvistettu Digi- ja Väestötietovirastossa
 • Varainsiirtoveroilmoitus, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja (jos kyseessä on ositus tai perinnönjako)
 • Selvitys mahdollisen lakiosan suorittamisesta tai lakiosasta luopumisesta

Pyydämme teitä toimittamaan omistamianne osakkeita koskevat asiapaperit sähköpostilla asiakaspalvelu@realia.fi ja ystävällisesti huomioimaan, että käytössämme oleva sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Asiapaperit voi myös toimittaa Realian paikallistoimistoille toimiston aukioloaikoina. Löydät voimassa olevat aukioloaikamme nettisivuiltamme https://www.realiaisannointi.fi/ota-yhteytta