Realian Hankintapalvelu

Realian Hankintapalvelu tarjoaa markkinoiden luotettavimmat, kustannustehokkaimmat ja kehityshakuisimmat palveluntuottajat. Mukana on yli 50 eri toimialojen palvelutuottajaa, jotka tarjoavat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja palveluita, ja joilla on keskitetysti neuvoteltu puitesopimus Realian kanssa. Realian Hankintapalvelun piiriin kuuluu muun muassa kiinteistönhuoltoon ja -ylläpitoon sekä korjauksiin liittyvät peruspalvelut sekä erilaiset asiantuntijapalvelut kuten juridiset palvelut sekä mittaus- ja suunnittelupalvelut.

Hankintapalvelun käyttöönotto kannattaa

Edullinen hinta
Realia Isännöinnillä on asiakkaana yli 5000 taloyhtiötä. Realian palveluhan­kintojen yhteisvolyymi on yli 300 Meur vuodessa. Keskitetysti neuvo­tellut puitesopimukset tuovat vo­lyymietua ja varmistavat taloyh­tiöllenne eri alojen kustannuste­hokkaimmat palvelut.

Valvottua laatua
Puitesopimusneuvotteluissa ko­rostetaan hinnan lisäksi palvelutoi­mittajien asiantuntemusta ja vah­voja näyttöjä osaamisesta. Hankin­tapalveluun valituilta palvelutuot­tajilta edellytetään oman toimi­alansa sertifikaatteja, korkeaa laa­tua, toimitusvarmuutta sekä talou­dellista vakautta. Palvelutoimittajien laatua valvo­taan aktiivisesti ja systemaatti­sesti. Palvelutuottajien kanssa tehdään jatkuvaa palvelukehitys­tä parhaan mahdollisen palveluta­son saavuttamiseksi.

Eettistä toimintaa
Realian Hankintapalvelun palvelu­toimijat noudattavat Realian eet­tisiä ohjeita. Hankintapalve­lu huolehtii, että palvelutoimitta­jat noudattavat Tilaajavastuulakia eli palvelutuottajien toiminta on lakien ja asetusten mukaista.

Realian Hankintapalvelu on avoin, reilua ja rehtiä tarjouskilpailua edistävä palvelukokonaisuus. Hankintapalvelun puitesopimuksen tekeminen ei tuo palvelutoimittajalle etulyöntiasemaa; myös Hankintapalvelun palvelutuottajat joutuvat kilpailemaan tilauksestanne. Hankintapalvelun käyttöönotto taloyhtiössänne ei estä käyttämästä muita siihen kuulumattomia palveluntuottajia. Realian Hankintapalvelu on maksuton taloyhtiöllenne. Hankintapalvelu takaa edullisen hinnan, valvotun laadun sekä eettisen toiminnan samassa paketissa. Hallituksen jäseninä voitte tutustua Hankintapalvelun palveluntuottajiin Majakka-palvelussa, mikäli päätätte ottaa Realian Hankintapalvelun käyttöön.

Kiinnostuitko?

Mikäli olet jo Realia Isännöinnin asiakas, voit kysyä omalta isännöitsijältänne lisätietoa palvelusta ja sen käyttöön ottamisesta. Mikäli et ole vielä Realia Isännöinnin asiakas, voit kysyä lisää paikalliselta palveluasiantuntijaltamme tai jättää tarjouspyynnön/yhteydenottopyynnön.