Underhålls- och reparationsansvar – vad ansvarar aktieägare respektive bostadsbolag för?

Tisdag 24.10.2017
Työkaluja ja remonttisuunnitelmia

En tumregel för fördelningen av ansvaret i bostadsbolag är att aktieägaren ansvarar för ytorna och bostadsbolaget för konstruktionerna och de grundläggande systemen i huset.

Vad används bolagsvederlaget till?

Tisdag 24.10.2017

När du köper en bostad till exempel i ett flervåningshus blir du samtidigt aktieägare i det bostadsaktiebolag som äger fastigheten. 

Vad är en bostadsbolagsstrategi?

Fredag 22.9.2017

För att boendet och livet i ett bostadsbolag ska leva upp till aktieägarnas och de boendes önskemål bör man tillsammans komma överens om hur bolaget ska utvecklas.

Ska du flytta från bostadsbolaget? Gör så här!

Tisdag 12.9.2017

När man ska flytta är det många saker man ska komma ihåg, allt från att packa till olika pappersarbeten.