Aktuellt

Underhålls- och reparationsansvar – vad ansvarar aktieägare respektive bostadsbolag för?

Tisdag 24.10.2017
Työkaluja ja remonttisuunnitelmia

En tumregel för fördelningen av ansvaret i bostadsbolag är att aktieägaren ansvarar för ytorna och bostadsbolaget för konstruktionerna och de grundläggande systemen i huset.

Vad används bolagsvederlaget till?

Tisdag 24.10.2017

När du köper en bostad till exempel i ett flervåningshus blir du samtidigt aktieägare i det bostadsaktiebolag som äger fastigheten. 

Vad är en bostadsbolagsstrategi?

Fredag 22.9.2017

För att boendet och livet i ett bostadsbolag ska leva upp till aktieägarnas och de boendes önskemål bör man tillsammans komma överens om hur bolaget ska utvecklas.

Ska du flytta från bostadsbolaget? Gör så här!

Tisdag 12.9.2017

När man ska flytta är det många saker man ska komma ihåg, allt från att packa till olika pappersarbeten.

En rörrenovering är en investering i framtiden

Torsdag 7.9.2017

En rörrenovering är ett av de största projekten i bostadsbolag och en sådan genomförs vanligen med cirka 50 års mellanrum beroende på fastigheten.

Extra bolagsstämma – när ska en sådan hållas?

Tisdag 29.8.2017

En extra bolagsstämma är ett tillfälle där disponenten, styrelsen och aktieägarna i bostadsaktiebolaget träffas utanför den ordinarie bolagsstämman.

Vilka ärenden i bostadsbolaget hör till disponenten och vilka till servicebolaget?

Onsdag 23.8.2017

Disponenten i bostadsbolaget ansvarar för förvaltningen och den dagliga driften av bostadsbolaget enligt bostadsbolagsstyrelsens anvisningar. 

Styrelsens ansvar i bostadsbolag – vad omfattar det?

Måndag 24.7.2017

Det primära uppdraget för styrelseledamöterna i bostadsbolag är att företräda bolaget och bevaka dess intressen på bästa möjliga sätt.