Aktuellt

Vad är en bostadsbolagsstrategi?

Fredag 22.9.2017

För att boendet och livet i ett bostadsbolag ska leva upp till aktieägarnas och de boendes önskemål bör man tillsammans komma överens om hur bolaget ska utvecklas.

Ska du flytta från bostadsbolaget? Gör så här!

Tisdag 12.9.2017

När man ska flytta är det många saker man ska komma ihåg, allt från att packa till olika pappersarbeten.

En rörrenovering är en investering i framtiden

Torsdag 7.9.2017

En rörrenovering är ett av de största projekten i bostadsbolag och en sådan genomförs vanligen med cirka 50 års mellanrum beroende på fastigheten.

Extra bolagsstämma – när ska en sådan hållas?

Tisdag 29.8.2017

En extra bolagsstämma är ett tillfälle där disponenten, styrelsen och aktieägarna i bostadsaktiebolaget träffas utanför den ordinarie bolagsstämman.

Vilka ärenden i bostadsbolaget hör till disponenten och vilka till servicebolaget?

Onsdag 23.8.2017

Disponenten i bostadsbolaget ansvarar för förvaltningen och den dagliga driften av bostadsbolaget enligt bostadsbolagsstyrelsens anvisningar. 

Styrelsens ansvar i bostadsbolag – vad omfattar det?

Måndag 24.7.2017

Det primära uppdraget för styrelseledamöterna i bostadsbolag är att företräda bolaget och bevaka dess intressen på bästa möjliga sätt. 

Räddningssäkerhet i bostadsbolag – visste du detta?

Måndag 17.7.2017

Styrelsen för bostadsbolaget har ansvar för att göra upp en räddningsplan för bostadsbolaget.

Disponentintyg – Vad är det och var finns det tillgängligt?

Måndag 10.7.2017

Disponentintyg är ett dokument som särskilt behövs vid köp av bostad. Det innehåller alla de viktigaste uppgifterna om ett bostadsbolag och en viss lägenhet.