Balkongen – vad är tillåtet och vad behövs det tillstånd för?

Balkongen – vad är tillåtet och vad behövs det tillstånd för?

Bostadsbolagets ordningsregler kan omfatta bestämmelser om balkongerna. Ordningsreglerna är avsedda att skapa trivsamma boendeförhållanden och samtidigt trygga säkerheten. Eftersom det kan finnas antändliga material på balkongerna och ventilationen kan vara otillräcklig, kan det vara motiverat att införa begränsningar för grillning på balkongen. Ur brandsäkerhetssynpunkt är det i vilket fall som helst bäst att endast använda el- eller gasgrill på balkongen.

Rökning

Tobakslagen som trädde i kraft 2016 förbjuder rökning inomhus i bostadsbolagets gemensamma och allmänna utrymmen, i exempelvis trappuppgången och i källarutrymmena. Bostadsbolagets ordningsregler kan även förbjuda rökning exempelvis nära ingångarna, på barnens lekplatser och på gemensamma balkonger. Rökning kan förbjudas på bostadsbalkongerna genom att ansöka om rökförbud av hälsovårdsmyndigheten eller genom att inkludera förbudet i bolagsordningen. Detta kräver dock ett majoritetsbeslut vid bolagsstämman.

Balkongsinglasning

Inglasning av balkongen är ett ändringsarbete som alltid förutsätter tillstånd från bostadsbolaget. Dessutom behövs separat tillstånd av byggnadsmyndigheten. Anmälan om ändringsarbete med bilagor levereras till disponenten, varefter styrelsen fattar beslut i ärendet. I enlighet med likställighetsprincipen måste samtliga boende få tillstånd ifall en invånare får tillstånd. Bostadsbolagets fasad ska ha ett enhetligt utseende och därför avgör den inglasning som installeras först vilken slags inglasning som är möjlig i fortsättningen.

Luftvärmepump

Luftvärmepumpar får inte installeras utan bostadsbolagets lov. På vissa orter kräver installation av luftvärmepumpar även separat tillstånd från byggnadstillsynen.

Vägguttag
Särskilt mot slutet av sommaren ökar användningen av olika slags stämningsbelysning. Om det inte finns vägguttag på balkongen måste man anhålla om tillstånd från bostadsbolaget för att få installera ett sådant. Om tillstånd att installera vägguttag beviljas, ska en entreprenör med tillräcklig kompetens anlitas för arbetet.

Ljus och lyktor

Förutsatt att underlaget är brandsäkert är det tillåtet att bränna ljus på balkongen. Levande eld får aldrig lämnas oövervakad och därför ska ljus och lyktor inte heller lämnas oövervakade på balkongen.

Allmänt underhåll

Balkongen är en del av aktiebostaden och är därför i aktieägarens besittning. Aktieägaren ansvarar för att snö, is och sopor avlägsnas samt till exempel för att vattenavledningssystemet hålls rent. Bostandsbolaget ansvarar däremot för fasaden, balkongens struktur samt den fasta inredningen. Observera att aktieägaren ansvarar för att meddela om eventuella fel och brister som hen uppdagar.

För artikeln intervjuades Elina Ala-Könniä, disponent på Realia Isännöinti Oy.