Effektiv bekämpning av råttor kräver förebyggande åtgärder

Rotta ulkona

Råttor förstör och skapar oreda. De gnager sönder kablar, ledningar och andra av husets strukturer. De kan bygga bo på gården eller i en förrådsbyggnad. Dessutom väcker de obehag hos invånarna. Hur kan man bekämpa råttor så effektivt som möjligt? Och vem bär ansvaret för att utrota dem?

Råttor förekommer i viss mån redan på våren, men i takt med att sommaren framskrider och hösten hägrar förekommer allt fler observationer av råttor. Råttorna hittar till ställen där de kan komma åt föda. Även byggnader som erbjuder dem fördelaktiga ställen att bygga bo på kan locka oönskade gnagargäster. Ibland kan råttor förekomma även på grund av att en gammal byggnad har rivits i närheten och råttorna letar efter ett nytt hem.

Förgiftning av råttor ska alltid skötas av ett proffs
Misstankar om eller observationer av råttor ska omedelbart anmälas till disponenten eller styrelsen. Efter detta kommer man överens om nödvändiga åtgärder antingen med servicebolaget eller med proffs specialiserade på bekämpning av skadedjur.

Råttor bekämpas antingen med råttgift eller råttfällor. För användning av råttgift krävs tillstånd, vilket innebär att vem som helst inte kan utföra åtgärden. Råttfällor får dock vem som helst placera ut. Det lönar sig dock att låta ett proffs bedöma om råttfällor är en tillräcklig åtgärd för att råda bot på problemet.

Invånaren kan inte köpa eller använda gift avsett för utrotning av gnagare, utan åtgärden ska alltid utföras av ett proffs. Råttgift är skadligt för människor, men man bör även vara försiktig vid användningen för att säkerställa att husdjur inte kommer i kontakt med giftet. Man bör informera alla invånare på förhand om bekämpning av råttor med gift. Det är viktigt att anlita ett proffs för utrotningen av råttor även för att försäkra sig om att giftet används rätt och i lämplig mängd – råttorna kan nämligen även bli motståndskraftiga för giftet. Efter att de blivit förgiftade kan råttorna inte lämnas kvar i huset eftersom de kan ge upphov till en ytterst obehaglig lukt i bostäderna då de ruttnar.

Det är lättare att förebygga än att utrota
Husbolaget bär alltid ansvaret för bekämpning av råttor och omsorgsfull utrotning av gnagare. Invånaren bär ansvaret för att omedelbart meddela husbolaget om observationer av råttor.  Ju snabbare man tar itu med ett råttproblem, desto mer effektivt kan man vanligtvis råda bot på problemet.

Det mest effektiva sättet att hålla oönskade råttgäster borta är att se till att det inte finns mat eller lämpliga platser att bygga bo på på gården. Husbolagets avfallspunkt bör hållas ren, så att allt avfall hamnar i behållare med lock och inget avfall hamnar på marken. Se till att plocka frukten från äppelträd och andra fruktträd så att frukt som faller till marken inte lockar till sig råttor. Även matning av fåglar kan förvärra problem med råttor, då mat avsedd för fåglarna hamnar på marken. Även om matning av fåglar inte är förbjudet enligt lagen, bör man inom husbolaget tydligt uppmana invånarna att undvika att mata fåglar. Dessutom bör man inspektera husets gård och byggnader för att försäkra sig om att det inte finns ställen som lockar råttorna att bygga bo. Till exempel ska man avlägsna olika högar med bråte i förrådsutrymmen och på terrasser samt högar med ris och löv på gården, för att undvika att råttor bygger bo.

Även om husbolaget bär ansvaret för bekämpningen av råttor, kan alla invånare bidra till att råttor inte bygger bo på den egna gården: placera avfall i avfallskärl försedda med lock, mata inte fåglar och meddela omedelbart husbolaget om du observerar råttor.

Som sakkunnig för artikeln fungerade Realia Isännöinti Oy:s disponent Raija Kuusisto.