Grannsämjan prövas i bostadsbolaget – Hur lösen vi problemsituationer?

Grannsämjan kan ställas på prov på grund av helt vardagliga saker. Hurdana saker kan få relationerna grannar emellan att bli spända och på vilket sätt kan meningsskiljaktigheterna lösas eller i bästa fall förebyggas?

Till exempel buller, parkering, rökning på balkongen och användning av gemensamma utrymmen kan sätta grannsämjan på prov. Grannarnas relationer kan bli särskilt spända på grund av djur eller annat oljud. Barn som leker, att det stampas i trappen, hundar som skäller och diverse musikintressen kan orsaka irritation. Användningen av gemensamma utrymmen är heller inte alltid problemfri: tvättstugan används utan att betala eller man tar någon annans bastutur. Meningsskiljaktigheter kan även uppstå på grund av parkering, renoveringar, lukt på grund av matlagning och rökning på balkongen.

Vad gör jag om grannens agerande irriterar mig?

Orsakerna till konflikter varierar, men ofta beror de på att grannen beter sig på ett annat sätt an man själv är van vid. Situationen kan lösas enbart genom att man för en stund försöker sätta sig in i den andras situation. Om gränsen för irritation ändå har överskridits eller agerandet som ger upphov till den upprepas bör man ta upp saken med grannen. Anonyma eller på annat sätt osakliga, i värsta fall hotfulla, meddelanden är inte ett rekommenderat tillvägagångssätt. De leder heller inte till någon lösning utan förvärrar troligen bara problemet.

Man kan även vända sig till disponenten om situationen kräver det. Disponenten ska framför allt vara opartisk och utreda ärendet utifrån mer än en enstaka anmälan. Om den boende anmäler störande beteende hos grannen måste man begära flera parters perspektiv på saken vid utredning av ärendet. Om misstankar om till exempel drogbrott eller andra olagligheter väcks inom bostadsbolaget ska man i första hand kontakta polisen.

Spelregler räcker långt

Gemensamma regler har en viktig ställning för att bevara grannsämjan. När man kommer överens om spelregler som alla känner till slipper man onödiga oklarheter. Ofta finns de viktigaste spelreglerna för boende i bostadsbolagets ordningsregler som ska vara synliga och tillgängliga för alla boende. Det är även bra om styrelsens, disponentens och servicebolagets respektive ansvarsområden framgår tydligt. Om de boende inte vet vem som ansvarar för till exempel klippningen av buskar kan försumlighet på grund av omedvetenhet skapa onödiga gräl mellan de boende. Med gemensamma regler kan disponenten eller styrelsemedlemmarna informera om dem även för nya boende. Information och öppenhet är annars också nyckelfaktorer för att upprätthålla grannsämjan.

Man kan även i förväg reda ut atmosfären i bostadsbolaget med diverse enkäter till de boende. Ju bättre de boende känner varandra, desto lättare är det att förstå grannen. Därför är gemensamma sammankomster, evenemang och talkon ett sätt att skapa sammanhållning. I vissa bostadsbolag kan till exempel en gemensam Facebook-grupp vara ett praktiskt sätt att informera om aktuella frågor.

För artikeln intervjuades Juha Havinmaa, disponent på Realia Isännöinti Oy.