Hissäkerhet i husbolaget - åtta tips för säker hissanvändning

Barnfingrar eller en vuxens jacka kläms när hissens skjutdörrar stängs. Hundrastaren hinner knappt med när hunden redan är inne i hissen. Hisskorgen fastnar mellan våningarna för att den är för full. Även om livshotande hissolyckor är sällsynta, uppstår risksituationer regelbundet. Hur kan de undvikas och husbolagets hissäkerhet bibehållas?

Ägaren till hissen ansvarar alltid för hissens säkerhet. I praktiken innebär det att husbolagets hissäkerhet är styrelsens och disponentens ansvar. För att hissen ska vara säker att använda och fungera så länge som möjligt ska den kontrolleras och underhållas regelbundet. Hissäkerhetslagen fastställer att periodiska besiktningar av hissar ska utföras med två års intervall och att besiktningen endast kan utföras av ett auktoriserat besiktningsorgan.

Eftersom hissäkerheten är hissägarens ansvar, bör husbolaget satsa på ett avtal om underhåll av hissen och på ett underhållsprogram som utarbetas utifrån till exempel hisstillverkarens anvisningar, hisstypen och hissens ålder.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar hissarnas säkerhet bland annat genom att utveckla säkerhetsbestämmelser för hissar, övervaka verksamheten inom hisserviceföretagen och utarbeta anvisningar om hissarnas säkerhet. En viktig del av husbolagets hissäkerhet är att hissanvändarna instrueras om hur man ska använda hissen så säkert som möjligt.

Så här använder du hissen på ett säkert sätt:

  1. Följ alltid de person- och viktbegränsningar som anges på hissens skylt. Om hissen överbelastas finns det risk för att hisskorgen fastnar mellan våningarna.
  2. Hissolyckor inträffar vanligen i omedelbar närhet av hissdörrarna. Det är därför viktigt att se till att hissen inte är för full. På så sätt kommer ingen av passagerarna alltför nära dörröppningen.
  3. Åk inte hiss med stora eller tunga föremål som till exempel en säng eller ett skåp. Risken för kilning är stor, särskilt i hissar där en av väggarna rör sig. Det är säkrare att låta hissen transportera lasten medan man själv tar trapporna.
  4. En mycket typisk hissolycka är att ett barns fingrar kläms mellan hissens skjutdörrar. Lär barnet använda hissen på ett säkert sätt och kom ihåg att det är säkrast för barn att använda hissen tillsammans med vuxna.
  5. Håll husdjur kopplade, remmen kort och husdjuret så långt bort från hissdörrarna som möjligt. En farlig situation uppstår till exempel om djurets rem hamnar mellan dörrarna så att ägaren och djuret hamnar på olika sidor om hissdörrarna. Dörrarna till moderna automathissar känner inte nödvändigtvis igen den tunna remmen och stängs innan djurägaren hinner efter.
  6. Hissar av äldre modell kan stanna på ett sådant sätt att de inte är helt i nivå med våningarna. Var särskilt försiktig när hissen stannar.
  7. Om du observerar ett fel i hissen, ska du utan dröjsmål underrätta servicebolaget om detta. Servicebolaget beställer hisservice.
  8. Om det aktiveras ett brandlarm eller någon annan nödsituation i fastigheten, använd trappan i stället för hissen.

 

Artikelns expert Kari Salminen, disponent hos Realia Isännöinti.