Hurdana alternativ för att ladda elbilar finns det i bostadsbolaget - och hur fördelas konstnaderna?

I takt med att elbilar blir vanligare funderar man allt oftare på olika laddningsalternativ i bostadsbolaget. Hurdana laddningslösningar finns och hur riktas elkostnaderna på ett rimligt sätt?

När billaddning blir aktuellt i bostadsbolaget kan man börja med att kartlägga delägarnas intresse. Det finns många alternativ för laddning av elbilar i bostadsbolaget.

Smart laddningsstation

Det modernaste alternativet för att ladda elbilar är ett smart laddningssystem som kan installeras för alla elbilsägare på bostadsbolagets parkeringsplats. Laddningsstationen är baserad på identifiering av användaren då även kostnaderna för elförbrukning går till rätt person. Stationen har hög laddningseffekt på upp till 22 kilowatt, vilket innebär att en elbil laddas snabbt. Dessutom kan smarta laddningsstationer begränsa belastningen på elnätet, vilket innebär att laddningseffekten minskas vid behov för att säkra elnätets stabilitet och säkra användning.

Separat laddplats

En laddplats är en fast laddningsenhet avsedd för elbilar som kan installeras i stället för ett eluttag i fastighetens vägg eller så nära en elcentral som möjligt. Elen kan dras till laddplatsen från fastighetens elcentral, vilket gör systemet tryggt och erbjuder högre laddningseffekt än ett hushållsuttag.

Hushållsuttag

Det enklaste alternativet är att ladda elbilen via ett eluttag som finns installerat på bostadsbolagens parkeringsplatser. Det här alternativet rekommenderas dock inte. Hushållsuttagets laddningseffekt är väldigt liten. Det räcker för att ladda en hybridbil, men att ladda en elbil via ett vanligt eluttag kan ta lång tid. Dessutom stoppar tidur eller fastighetsautomationssystem i eluttagen laddningen automatiskt efter en viss tid. Ett hushållsuttag har heller inte tagits fram för långvarig användning och kan därför orsaka en elsäkerhetsrisk. Vid långvarig laddning måste laddningsströmmen begränsas (den rekommenderade maximala strömmen är 8 A).

När laddningsbehovet för elbilar i bolaget har kartlagts ska man utreda det befintliga elsystemets stabilitet. En bra utgångspunkt är till exempel en separat kartläggning av laddningsmetoder. Det innebär en grundläggande genomgång av fastighetens elsystem och utredning av potentiella laddningsalternativ. Efter det beslutar bolagsstämman eller styrelsen om fortsättningen beroende på projektets storlek. Om bolagets elsystem ska ändras, vilket därmed innebär investeringar, är det viktigt med ett majoritetsbeslut vid bolagsstämman.

Hur fördelas kostnaderna?

Kostnaderna för att installera en laddplats kan fördelas mellan delägarna eller elbilsägarna. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar finansiellt stöd för att bygga laddplatser i bostadsbolaget. Även enskilda delägare kan själv bekosta en installation av ett laddsystem. Dessa projekt kräver dock också tillstånd från bostadsbolaget – fastän delägaren äger bilplatsen.

En naturlig konsekvens av billaddningen är ökad elförbrukning. Till exempel elkostnaderna för en elbil kan vara 40–60 euro per månad. Därför är det viktigt att noggrant komma överens om hur kostnaderna ska fördelas och gärna skriftligen. En mätning av elenergi är ett fungerande sätt att utreda driftskostnaderna. Vid mätningen kan man utnyttja såväl en fristående som en fast mätare. För enstaka delägarspecifika laddstationer kan man även tillämpa ett separat laddningsvederlag. Dessutom möjliggör diverse identifieringsförfaranden fördelning av elkostnaderna efter förverkligad förbrukning.

Tänk på att det är viktigt att diskutera och informera öppet om såväl kostnaderna för att implementera laddningslösningar som fördelning av elkostnaderna i bostadsbolaget. På så sätt vet alla, såväl elbilsägare som personer utan bil, vad som gäller.

 Expert i den här artikeln var Jani Vitikka, energiexpert på Realia.

 

Realia Isännöinti erbjuder bostadsbolagen omfattande kartläggningar av laddningsmetoder. Kontakta oss om elbilsfrågorna är aktuella i ditt bolag!