Hurdant är ett bostadsbolag med samhörighet?

När man bor i samma bostad eller fastighet i flera år eller till och med årtionden inverkar stämningen i bostadsbolaget avsevärt på boendekomforten. Människor vill bo i lyckliga bostadsbolag. Varje boende och aktieägare i bostadsbolaget bidrar till att skapa samhörighet – och bostadsbolagets styrelse spelar en särskilt viktig roll.

Samhörighet finns i alla boendeformer och särskilt i flervåningshus. Enligt fastighetsmäklarna är allt fler kunder som letar efter en bostad i ett flervåningshus inte enbart intresserade av bostadens skick och pris samt bostadsbolagets balansräkning och kommande renoveringar, utan också av om bostadsbolaget har samhörighet. Stämningen i bostadsbolaget utvärderas redan under det första besöket när man möter potentiella framtida grannar i trapphuset.

En bra sammanhållning i bostadsbolaget skapar trivsel och får de boende att känna sig trygga. Var och som bor i ett bostadsbolag – oavsett om det handlar om en aktieägare eller en hyresgäst – kan bidra till samhörigheten och stämningen i bostadsbolaget.

En god samhörighet avspeglar sig också i styrelsens arbete och bolagsstämman. Idéer och utmaningar förs på tal och behandlas i konstruktiv anda.

Det är också viktigt att komma ihåg att låta var och en avgöra och välja en lämplig grad av samhörighet för just dem. I synnerhet bostadsbolagets styrelse ska komma ihåg att respektera de boendes privatliv.

Sex tips för att utveckla samhörigheten i bostadsbolaget

Kommunikation. Utöver meddelanden som delas ut via den traditionella anslagstavlan och i brevinkastet kan bostadsbolaget använda till exempel en egen grupp på Facebook eller WhatsApp för kommunikation. Bostadsbolagets styrelse kan ge anvisningar om de olika kanalernas roll (det vill säga vilken typ av kommunikation de olika kanalerna ska användas för). Styrelsen kan också utnyttja diskussionsverktyg av samma typ som WhatsApp-grupper i sitt arbete för att göra beslutsprocessen smidigare.

Spelregler. Bostadsbolagets styrelse ska se till att de boende och aktieägarna är medvetna om spelreglerna för de allmänna utrymmena (praxis i fråga om tvättstuge- och bastutider, regler för användning av grillkåtan eller piskbalkongen m.m.). Om bostadsbolaget har boende som inte talar finska är det bra att se till att reglerna vid behov är tillgängliga åtminstone på engelska.

Grannhjälp. Alla har inte det kunnande eller de verktyg som behövs för ytrenovering. I ett bostadsbolag med god samhörighet kan både bolagets styrelse och de andra grannarna ge tips och vid behov kanske låna ut något verktyg. I bostadsbolaget kan också finnas någon med goda kunskaper om bilar, någon som kan reparera cyklar eller någon med gröna fingrar – samt barnvaktshjälp för barnfamiljen eller bärhjälp för äldre personer. Bostadsbolagets styrelse kan erbjuda kommunikationskanaler eller förmedla information i de här fallen (se punkten ”Kommunikation”).

Grönområden. Gemensamma grönområden kan användas till att odla nyttoväxter, bärbuskar eller äppelträd till glädje för alla i bolaget.

Återanvändning. I många bostadsbolag har man redan länge gynnat både samhörighet och återanvändning genom att reservera en hylla i bolagets allmänna utrymmen, där de boende kan lämna böcker, tidningar och föremål som de inte längre behöver för återanvändning. Det är viktigt att bostadsbolagets styrelse kommer överens om spelreglerna för återanvändningen och ger de boende anvisningar.

Talkon. Förberedelser för vår- och hösttalkon: styrelsen kan inventera både vad som behöver göras och kunnandet bland de boende och fördela arbetet på olika talkogrupper. Glöm inte att ordna lämplig servering under talkot.