Kännetecken på energismarta bostadsbolag

Det är kanske inte så många som reflekterar över energiförbrukningen i sitt bostadsbolag, men det borde man göra: energi och vatten står för hela 30–40 procent av skötselkostnaderna i bostadsbolaget. För varje sparad kilowattimme energi och liter vatten sparar bolaget pengar och dessutom är det bra för miljön. För att åstadkomma en förändring krävs det varken dyra investeringar eller att invånarna ger avkall på komforten. Det viktigaste är rätt attityd och konkreta åtgärder.

Vad allt är det då som förbrukar energi? I bostadsfastigheter går det åt energi till uppvärmning och till el som driver olika anläggningar och system. Med fastighetsel avses den el som förbrukas av de tekniska systemen inklusive tillhörande anläggningar i byggnaden. Hushållsel i sin tur är den el som invånarna förbrukar i sina hem. Förbrukningen av uppvärmningsenergi fördelas mellan uppvärmningen av lokalerna och av tappvatten.

Det är med andra ord såväl underhålls- och driftåtgärder i fastigheten som invånarnas förbrukningsvanor som påverkar energiförbrukningen i bostadsbolag. Förbrukningen av värmeenergi och vatten håller på att sjunka i Finland, men elförbrukningen däremot stiger till följd av att vi använder allt fler apparater och enheter.

”Av de totala skötselkostnaderna i fastigheten står energi och vatten alltjämt för 30–40 procent. Energiförbrukningen har således stor inverkan på skötselvederlaget och därigenom på hyran. Genom en energismart drift av fastigheterna och en ändamålsenlig förbrukning går det att direkt påverka de totala kostnaderna för fastighetsdriften – och tjockleken på invånarnas plånböcker”, säger Mari Rajaniemi, direktör för Miljö- och energitjänster på Realia. 

Maris team på Realia jobbar med bland annat uppföljning och analys av energiförbrukningen i byggnader samt med att reagera på avvikelser. Det lönar sig att följa upp energiförbrukningen, eftersom det finns goda möjligheter att påverka den, i motsats till andra, mer fasta skötselkostnader för boendet.

Besparingar utan investeringar

Energismart fastighetsdrift är ett samspel mellan bostadsbolaget, disponenten, servicebolaget och invånarna. Det går att göra avsevärda besparingar även utan egentliga investeringar.

”Enligt uppskattningar kan ett servicebolag som gör sitt arbete omsorgsfullt och noggrant spara bostadsbolaget upp till 10 procent av den kalkylmässiga basförbrukningen, medan ett slarvigt underhåll kan leda till att kostnaderna ökar med upp till 20 procent. Invånarnas förbrukningsvanor inverkar också. De kan påverka kostnaderna med omkring 5 procent åt ena eller andra hållet”, säger Mari.

Disponenten har en viktig roll i jakten på besparingar. Disponentens uppgift är att aktivt följa upp energiförbrukningen i bostadsbolaget och att föreslå och övervaka åtgärder för att förbättra energieffektiviteten.

”Det är bra att komma ihåg att energibesparingar aldrig görs på bekostnad av boendekomforten. Tvärtom kan boendekomforten öka om till exempel fönstren tätas ordentligt”, säger Mari.

Energiförbrukningen måste först mätas för att det ska gå att följa upp och hantera den. Ett bra tips är att läsa av energimätarna i bostadsbolaget varje månad och anteckna mätarställningen till exempel i Excel.

”Förbrukningen under innevarande period jämförs alltid med förbrukningsnivån året innan. Förbrukningstoppar kan vara ett tecken på systemfel som man tack vare uppföljningen kan reagera snabbt på. På lång sikt går det att kontrollera hur energisparåtgärderna har fungerat”, säger Mari.

Vid fastighetsdrift är målet att anläggningar och system används på ett ändamålsenligt sätt och att nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart. Invånarna kan följa upp sin elförbrukning i elbolagens webbtjänster och genom att mäta enskilda apparaters förbrukning.

”Många energibolag lånar ut lättanvända energimätare som det går att mäta elapparaters förbrukning med. På det viset är det lätt att avslöja energitjuvarna i hemmet.”

Informationen i sig räcker inte, det krävs att energisparåtgärder vidtas för att det ska synas en skillnad på energifakturan.

Checklista för energismarta bostadsbolag:

 1. Rätt temperatur i trapphus och förrådsutrymmen: trapphus i flervåningshus 17–18 °C, förråd 12 °C
 2. Drifttider för ventilationssystemet
 3. Drifttider för skymningsreläer och trappautomater som styr belysningen
 4. Användning av lågenergilampor
 5. Fungerande timer på parkeringsplatser med elstolpe
 6. Förnuftig gruppering av bastuturer
 7. Fungerande och rätt inställda kylanläggningar
 8. Vattensparande kranar, duschblandare och toaletter i bostäderna och bolagets bastu

Tips för energismarta invånare:

 1. Ställ in lämpliga temperaturer i bostaden: vardagsrum 20–22 °C och sovrum 18–20 °C. Golvvärme högst 24 °C.
 2. Vädra snabbt med korsdrag, lämna inte ett fönster på glänt en hel dag.
 3. Täta fönstren och balkongdörren.
 4. Kontrollera värmeelementen: om endast den nedre delen av elementet är varm och den övre delen är kall hela tiden behöver batteriet luftas. Bubblande ljud är också ett tecken på att batteriet behöver luftas.
 5. Välj energieffektiva apparater – och endast sådana du behöver.
 6. Prioritera LED-belysning och släck onödiga lampor.
 7. Stäng av strömmen till apparaterna efter användning, ha dem inte i standbyläge.
 8. Slösa inte med vatten.