Konkurrensutsättning av bostadsbolagets försäkringar bör göras regelbundet - Realia kan hjälpa sina bostadsbolag att hitta påtagliga besparingar på försäkringskostnaderna

Konkurrensutsättning av bostadsbolagets försäkringar – är det arbetssamt och besvärligt? Inte, om du tar hjälp av en erfaren försäkringsexpert. I den här artikeln svarar vi på frågor, som du i allmänhet funderar på, när det blir aktuellt med att konkurrensutsätta försäkringar.

 

1. Varför lönar det sig att konkurrensutsätta försäkringar?

Varje bostadsbolag ska ha minst en fastighetsförsäkring på grundnivå, som tryggar fastigheten och de byggnader som hör till den för till exempel brand, vandalism eller stormskador. Ett smalt försäkringsskydd kan kompletteras med olika frivilliga försäkringar, som väljs efter bostadsbolagets behov. Vid behov kan man skydda bostadsbolaget till exempel med en bred All Risk-försäkring eller olika tilläggsdelar från talkoförsäkringar till styrelsens ansvarsförsäkringar. Förutom försäkringsprodukter förändras också bolagets behov med åren, så tidigare konkurrensutsatta försäkringar erbjuder nödvändigtvis inte längre ändamålsenligt skydd.  Därför bör man konkurrensutsätta tillräckligt ofta.

 

2. Hur ofta bör man konkurrensutsätta försäkringar?

För att försäkringen ska vara täckande och precis av rätt sort, lönar det sig att konkurrensutsätta regelbundet – idealt är att man konkurrensutsätter årligen. På så sätt håller sig försäkringsskyddet förutom aktuellt också pris-och kvalitetsmässigt passande. Försäkringarna bör också uppdateras när man i bostadsbolaget gör större saneringsarbete eller andra betydande ändringar. På sätt blir ingen del av fastigheten, som en ny garagebyggnad, underförsäkrad av misstag.

 

3. Vad ska man beakta, när man konkurrensutsätter bostadsbolagets försäkringar?

När man konkurrensutsätter försäkringar är försäkringarnas helhetspris inte det mest avgörande. Det kan vara viktigare, att försäkringsskyddet motsvarar precis bostadsbolagets behov och är tillräckligt täckande. Om skyddet inte är ändamålsenligt, kan skadan bli dyr för bostadsbolaget och aktieägarna. I ett annat bostadsbolag är talkoförsäkringen absolut, när det sedan i ett annat bolag är viktigare att rättsskyddet är i skick. Det viktigaste när man konkurrensutsätter försäkringar är alltså att man vet vad försäkringen ersätter och om det motsvarar bostadsbolagets behov.

 

4. Vem konkurrensutsätter bostadsbolagets försäkringar?

Styrelsen ansvarar tillsammans med disponenten för att bostadsbolagets försäkringar är aktuella. Konkurrensutsättning av försäkringar kräver specialkompetens, som bostadsbolagets styrelse nödvändigtvis inte har. Realia Vakuutuspalvelut är en försäkringsmäklartjänst som fungerar som försäkringsmäklare för bostadsbolag och stöder också bostadsbolag i skadesituationer. Försäkringsmäklaren kan bedöma bostadsbolagets försäkringsbehov och konkurrensutsätta försäkringsbolagen på basis av det nuvarande försäkringsskyddsbehovet. Experten kan också analysera anbuden jämförbart och hitta de punkter som inte är jämförbara med varandra. Om man inte känner till försäkringssaker, kan sådana detaljer gå obemärkt förbi.

Realia Vakuutuspalvelut sköter bostadsbolagens olika försäkrings- och skadesaker från konkurrensutsättning till skadeersättningar.  Fråga din disponent om mer! 

 

Realia Isännöitis disponent svarade på frågor och Seinäjokienhetens enhetschef Pirjo Kulmakorpi.