Meddelande till Realia Isännöintis kunder

Bästa kund,

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har 10 februari 2021 lämnat en utredning till marknadsdomstolen gällande Disponentförbundet (Isännöintiliitto) och disponentbranschen. KKV har utrett huruvida Isännöintiliitto och flera disponentföretag har gjort sig skyldiga till förfaranden som begränsar konkurrensen och tillsammans kommit överens om priser under 2014–2017. Utredningen har fått mycket uppmärksamhet i media och vi vill berätta närmare vad det rör sig om.

Vad sker härnäst? En grundlig utredning av ärendet är till allas fördel och vi kommer att ta närmare del av KKV:s framställning och ge vårt svar på den inom de överenskomna tidsramarna. Ärendet behandlas sedan i marknadsdomstolen, som ger sitt avgörande. 

Vi vill redan nu uttala oss tydligt om att vi anser att KKV har gjort en felaktig tolkning i ärendet och att kommunikationen inom förbundet inte vid något tillfälle har påverkat våra prissättningsbeslut som vi alltid gör på egen hand och kundspecifikt. Detta kommer vi även att påvisa i vårt svar till marknadsdomstolen.

Ärendet är beklagligt för oss och disponentbranschen och väcker frågor av förståeliga skäl. Den redogörelse som KKV har lämnat till marknadsdomstolen påverkar vare sig disponenternas, personalens eller Realias verksamhet och tjänster i negativ riktning utan tvärtom – vår uppgift är nu att påvisa att vi är värda ert förtroende. 

Vi har sedan länge arbetat för att samarbetet med våra kunder skulle vara transparent, öppet och enkelt på alla sätt. Ett exempel på det är tjänsten OmaRealia som vi lanserade förra året. Med hjälp av tjänsten kan man bland annat transparent följa med hur gemensamt överenskomna uppgifter och felanmälningar framskrider samt ekonomiska uppgifters status. Vi utvecklar ständigt våra tjänster mot ovan nämnda mål och vi vill fortsätta utvecklas tillsammans med er.

 

Med vänlig hälsning

Veli Huotari,

affärsdirektör, Realia Isännöinti