Planerar du en renovering? Beakta följande faktorer

Renoveringsivern kan komma plötsligt: väggarna skulle behöva ett nytt lager med färg, det vore dags att byta vattenarmaturerna i badrummet och väggen mellan sovrummet och arbetsrummet kunde gärna rivas. Innan du går från ord till handling är det bra att ta reda på vad allt aktieägare i bostadsaktiebolag ska beakta vid renoveringar.

Vad får aktieägaren med andra ord göra själv, när behövs det experthjälp eller officiella tillstånd och vem övervakar?

Aktieägaren har stor frihet att utföra ändringsarbeten i sin lägenhet. Enligt Mikko Niskanen, regionchef i västra Finland på Realia Isännöinti, innebär detta att bostadsbolaget sällan kan hindra aktieägarna från att göra renoveringar. I den nya lagen om bostadsaktiebolag som trädde i kraft 2010 fastställs dock att det är bostadsbolagets skyldighet att övervaka renoveringar som de boende gör.

”Genom den nya lagen om bostadsaktiebolag är övervakningen och dokumentationen av aktieägarnas renoveringar bättre än tidigare och övervakaren ska vara en expert på byggande. Bostadsbolaget utser övervakaren och vanligen utförs övervakningen av en teknisk disponent”, säger Niskanen.

För att möjliggöra övervakning ska aktieägaren meddela bostadsbolaget om sina renoveringsplaner i förväg. Aktieägaren ansvarar för rimliga kostnader som anmälan och övervakningen medför. Niskanen har genom sitt arbete fått se vilka förändringar som lagreformen har medfört i praktiken och säger sig vara nöjd med dem.

”Den utökade övervakningen ger upphov till lite extra kostnader, men samtidigt har det skett en positiv utveckling mot bättre och mer högklassigt byggande genom att ändringsarbeten i lägenheterna övervakas av experter. Dessutom finns det nu mycket mer information om utförda renoveringar i bostäderna än tidigare, vilket är till fördel exempelvis vid bostadsköp, eftersom renoveringarna dokumenteras noggrant.”

Bostadsbolaget registrerar uppgifter om utförda renoveringar och ändringsarbeten i en lägenhet i disponentintyget.

Alltid bra att göra en anmälan

En anmälan ska alltid göras skriftligen till bostadsbolaget om renoveringen påverkar husets konstruktioner eller grannbostäderna. Till konstruktionerna räknas exempelvis bärande väggar, rökkanaler, elledningar, uppvärmnings-, vattenlednings- och avloppssystem, vattenisoleringar, vattenarmaturer och ventilation.

I regel behöver ingen anmälan göras till bostadsbolaget vid till exempel målning av väggar, tapetsering, byte av fasta skåp eller byte av golvmaterial till en ny motsvarande beläggning. Enligt Niskanen är det dock alltid bra att göra en anmälan, särskilt om du är osäker på om en anmälan behövs eller inte.

”Jag tycker att du kan utgå ifrån att renoveringar alltid ska anmälas. Det skadar inte att göra en anmälan. Det är till fördel för aktieägaren själv: utan anmälan är det aktieägaren som bär ansvaret om någonting går fel. Dessutom kan vissa situationer tolkas på olika sätt: till exempel vid byte av golvbeläggning kan det uppstå oväntade problem med isoleringsmaterialet, även om det i princip är fråga om enbart ytmaterialet”, säger Niskanen.

Enligt Niskanen går anmälningsskyldigheten hand i hand med vilka renoveringar aktieägaren kan göra själv och vilka det är bäst att anlita en yrkesperson för. Det är fritt fram att måla väggarna, men en badrumsrenovering är det bäst att överlåta till ett proffs.

Disponenten fungerar som stöd vid renoveringsprojekt

Det är disponentföretagets uppgift att ge aktieägarna stöd så att processen för anmälan, övervakning och dokumentation av renoveringar går så smidigt som möjligt. Realia Isännöinti har till exempel sammanställt anvisningar för ändringsarbeten med information om hur anmälningsprocessen går till. Aktieägaren ska börja med att fylla i en blankett för ändringsarbeten. Den fås vanligen på disponentens webbplats eller av disponentföretaget.

Enligt Niskanen tar behandlingen av anmälan vanligen cirka två veckor.

”Det gäller att ha tålamod att vänta i ett par veckor. Du får nämligen inte inleda renoveringen förrän bostadsbolaget har haft skälig tid på sig att behandla anmälan.”

Vanligen är det disponenten som behandlar anmälan. Anmälan går till styrelsen endast om det är fråga om en mer komplicerad renovering som kräver till exempel bygglov. När anmälan har behandlats meddelar bostadsbolaget aktieägaren om tillstånd ges för ändringsarbetet. Dessutom meddelas aktieägaren om eventuella villkor för renoveringstillståndet samt motiveringar till beslutet. Bostadsbolaget meddelar också vilken övervakningsnivå som krävs, eftersom det varierar beroende på renovering.

”Det är till allas fördel att renoveringar anmäls, att yrkespersoner anlitas för att utföra arbetena och att övervakningen är noggrann. Bostadsbolaget får information om hur lägenheterna renoveras och kan se till att renoveringarna görs på rätt sätt. Aktieägaren i sin tur undviker onödiga risker, eftersom ansvaret för genomförande och övervakning av renoveringen inte ligger på honom eller henne”, säger Niskanen.

Fem tips till dig som ska renovera

  1. Om du är osäker på om renoveringen behöver anmälas till bostadsbolaget, gör en anmälan. Det kan aldrig skada, tvärtom.
  2. God planering är halva jobbet: planera med andra ord renoveringen noggrant i förväg.
  3. Lita på proffs, försök inte utföra för komplicerade underhålls- eller ändringsarbeten själv. Det är bäst att anlita en yrkesperson för alla slags renoveringar som kräver anmälan.
  4. Tänk på dina grannar i god tid i förväg. Du kan undvika många krångliga situationer om du meddelar även dina grannar om vilken typ av renovering som kommer att utföras och hur lång tid den kommer att ta.
  5. Be disponenten om hjälp om du är osäker på hur du ska gå vidare med renoveringsarrangemangen.