Säkerheten i hemmet under sommaren – bostadsbolagets säkerhetstips inför sommarsäsongen

Bostadsbolagets säkerhetstips inför sommarsäsongen

På sommaren firar vi semester, grillar och tillbringar mycket tid ute. Vad bör man i bostadsbolagen fästa uppmärksamhet vid för att hemmet ska vara säkert även på sommaren?

Genom att förbereda dig för de risker som sommaren för med sig tryggar du ditt hem även under sommartiden. De här säkerhetstipsen hjälper dig att bo trivsamt även under semestersäsongen.

Minimera risken för inbrott

För att förebygga inbrott är det viktigt att bostaden verkar bebodd även då du inte är hemma. Därför ska du inte låta din postlåda stå otömd i veckotal och då du är borta under en längre tid är det också bra att se till att gräsmattan blir klippt.

Påminn boende om att de inte ska gömma sin reservnyckel under dörrmattan eller en blomkruka. För att länge parkerade bilar inte ska kunna kombineras med tomma bostäder ska listor över bostadsbolagets parkeringsplatser inte heller hängas upp i trappuppgången där vem som helst kan se dem.

Det är inte heller klokt att offentligt berätta om de exakta tidpunkterna för sina semesterresor, till exempel på Facebook. Bostadsbolag får gärna påminna sina kunder om en förnuftig användning av sociala medier.

Grilla tryggt
 
Grillning hör till sommaren. Detta innebär även en ökad risk för brand. För att grillning inte ska utsätta grannar för olägenhet eller fara är det därför bättre att man i bostadsbolag använder el- eller gasgrillar. En bra åtgärd är också en gemensam grillplats eller ett gemensamt grilltak för boende, där brandsäkerheten har beaktats för att säkerställa trygg grillning.

I sina ordningsföreskrifter kan bostadsbolagen förbjuda grillning på balkongen, men i praktiken är förbudet svårt att övervaka. För att upprätthålla hemmets säkerhet kan bostadsbolagets styrelse dock rekommendera att elgrillar som är säkrare används vid grillning på balkongen.

Beakta brandriskerna

Speciellt under torra sommardagar kan cigarettfimpar vara en brandrisk – en fimp som vårdslöst kastas från balkongen kan till exempel förorsaka en gräsbrand. Förutom en särskild rökplats är det därför bra att bostadsbolagen ställer en gemensam brandsäker askkopp till de boendes förfogande.

Bostadsbolagen kan förebygga bränder genom att ställa släckningsutrustning, dvs. brandfilt och skumsläckare, till alla hushålls förfogande. Brandvarnarnas funktion ska även säkerställas – i synnerhet batteridrivna brandvarnare för hemmen måste testas regelbundet.

Uppsättningen och nivån på säkerhetsutrustningen i bostadsbolagen varierar mycket och de bestäms enligt vilket år huset är byggt. Varje bostadsbolag är ansvarigt för de system och den utrustning som bestämts enligt byggår. Läs mer om brandsäkerhet i bostadsbolag här>>

Håll koll på gnagarna

Omsorgsfull renhållning håller råttorna borta från gården. Därför är det viktigt att hålla gården, grillplatsen och andra gemensamma platser väl städade. När bostadsbolagets gräsmatta hålls kort och fåglar inte matas på gården, är det även lättare att hålla gnagare borta. Därför är det också viktigt att fästa speciell uppmärksamhet på städningen av soptaket under sommaren.

Förberedelser inför hetta

Innan de hetaste sommarmånaderna tar vid ska man i bostadsbolaget försäkra sig om att ventilationen fungerar felfritt. Det är bra att byta ut både tilluftsventilerna och filtren till ventilationsapparaterna innan de hetaste sommardagarna.

Allt på sin plats

Ved ska helst förvaras i låsta utrymmen: för att minimera vandalism och risken för anlagda bränder ska klabbar och elddon alltså inte förvaras i biltak eller invid husväggen. Även cyklar och övriga sportredskap ska förvaras i de utrymmen som är avsedda för dem – på så sätt är de inte till exempel i vägen för boende eller utryckningsfordon. För att säkerheten vid boendet och i hemmet ska upprätthållas under hela året är det bra att tidvis påminna invånarna om den korrekt förvaringen av ägodelarna.

Bostadsbolagets säkerhetstips inför sommarsäsongen gavs av Timo Jantunen, auktoriserad disponent för Realia Isännöinti Oy.