OmaRealia för bostadsbolagets styrelse, aktieägare och invånare

Tjänsten OmaRealia är Realia Isännöintis nya servicekanal för hantering av boendeärenden. Tjänsten är till för styrelseledamöterna, aktieägarna och invånarna i bostadsbolaget. All information gällande bostadsbolaget och boendet finns tillgänglig i OmaRealia oberoende av tid och plats. Vi utvecklar tjänsten med fokus på användarna.

OmaRealia införs för Realia Isännöintis kunder stegvis och kommer att ersätta bostadsbolagens tidigare elektroniska servicekanaler.

Funktioner i OmaRealia

 

Mitt bostadsbolag

Bostadsbolagets alla viktiga uppgifter, meddelanden, bokningar och arkiv på ett och samma ställe.

 

Uppföljning och rapportering

Aktuell ekonomisk översikt över bostadsbolaget och uppföljning av felanmälningar.

 

Möten/stämmor och elektronisk signatur

Bostadsbolagets mötesverktyg och elektroniska signatur. Bostadsbolagets styrelse kan godkänna protokoll med elektronisk signatur på några minuter.

 

Dokumentbeställningar

Beställ dokument, till exempel disponentintyg, bolagsordning eller utdrag ur boenderegistret, direkt via tjänsten och betala ditt köp med nätbankskoder eller faktura.

 

Fungerar i alla enheter

OmaRealia fungerar smidigt i både datorer och mobila enheter oberoende av tid och plats.

 

Är du redan kund hos oss? Hör dig för med din disponent

Är du ännu inte kund hos oss? Kontakta vår försäljning, vi berättar gärna mer