Dataskyddsvillkor

REALIA GROUP OY

Dotterbolag till Realia Group är Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti och Realia Management. Mer information om Realia Group finns på www.realia.fi.

DATASKYDDSVILLKOR

Realia Group Oy med dotterbolag förbinder sig att skydda sina tjänsteanvändares integritet enligt personuppgiftslagen (523/1999) och informationssamhällsbalken (917/2014) samt övrig tillämplig lagstiftning.

Användaren godkänner dessa dataskyddsvillkor genom att använda våra webbplatser. Vid användning av webbplatserna ger användaren Realia Group Oy sitt samtycke till användning och lagring av cookies som hänför sig till webbplatserna.