evenemang hos realia isännöinti

Realia Isännöinti lanserade under hösten 2015 utbildningshelheten Taloyhtiö Akatemia, som omfattar flera evenemang runt om i Finland. Syftet med dessa evenemang är att fördjupa styrelseledamöternas sakkunskap i fråga om skötseln av de skyldigheter som anges i lagen om bostadsaktiebolag och andra lagstadgade skyldigheter, hålla ledamöterna uppdaterade om ändringar som berör bostadsbolag, erbjuda verktyg för effektivt styrelsearbete i bostadsbolag, intensifiera samarbetet mellan styrelser och disponenter och bidra till att skapa nätverk med andra experter i branschen.

Vid Taloyhtiö Akatemia-utbildningen garanteras trivsel, tack vare intressanta gäster, servering och inspirerande diskussioner. Yrkesskickliga talare och föredrag i branschens viktigaste ämnen är en del av alla våra evenemang. Sedan hösten 2014 har vi anordnat över 50 kundevenemang och flera är hela tiden under planering.

Bekanta dig med höstens 2017 evenemang och anmäl dig >