Regionledning

Matti Koivisto

Regiondirektör
Östra Finland

Antti Lempiäinen

Regiondirektör
Västra Finland

Tommi Ruotsalainen

Regiondirektör
Norra Finland

Marko Hukkanen

Regiondirektör
Huvudstadsregion

Kundtjänst

Mervi Ihalainen

Kundtjänstchef

Företagsledning

Veli Huotari

Affärsdirektör