OmaRealia för bostadsbolagets styrelse, aktieägare och invånare


 

Tjänsten OmaRealia är Realia Isännöintis nya elektroniska servicekanal för hantering av boendeärenden. Tjänsten är till för styrelseledamöterna, delägarna och invånarna i bostadsbolaget. All information gällande bostadsbolaget och boendet finns tillgänglig i OmaRealia oberoende av tid och plats. OmaRealia kan användas i alla enheter – även i mobilen. Bostadsbolagets viktiga ärenden finns nu i din ficka!

Bekanta dig med OmaRealia >>

OmaRealia införs för Realia Isännöintis kunder stegvis och kommer att ersätta bostadsbolagens tidigare elektroniska servicekanaler.
 

Funktioner i OmaRealia

 

Mitt bostadsbolag

Bostadsbolagets alla viktiga uppgifter, meddelanden, bokningar och arkiv på ett och samma ställe.

 

Uppföljning av uppgifter

Inblick i verksamheten, styrelsen har full insyn i allt som händer inom bostadsbolaget. Delägare och invånare kan följa med hur åtgärder i anslutning till den egna lägenheten framskrider.

 

Rapportering

Bostadsbolagets ekonomiska situation och finansiella rapporter.

 

Möten/stämmor och elektronisk signatur

Bostadsbolagets möten och elektroniska signatur. Bostadsbolagets styrelse kan enkelt godkänna protokoll med elektronisk signatur.

 

Dokumentbeställningar

Beställ dokument, till exempel disponentintyg, bolagsordning eller utdrag ur boenderegistret, direkt via tjänsten och betala ditt köp med nätbankskoder eller faktura.

 

Kommunikation

Publicera meddelanden till bostadsbolagets olika användargrupper.

 

Kommande nya funktioner

OmaRealia är en digital tjänst under utveckling, som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner. 
På kommande:

• En vy för den egna betalningssituationen för delägare
• Förbättrade möjligheter till självbetjäning vid bokning av turer
• Utveckling av styrelsens ekonomiska rapportering till en mera omfattande och detaljerad nivå
 

Fungerar i alla enheter

OmaRealia fungerar smidigt i både datorer och mobila enheter oberoende av tid och plats.

 

Är du redan kund hos oss?

Logga in i OmaRealia eller fråga mer av din disponent.

Är du ännu inte kund hos oss? 

Ta kontakt med vår säljtjänst. Vi berättar gärna mer!