Realias priser har följt den allmänna kostnadsnivåns ökning – Den påstådda priskartellen har inte påverkat våra priser

Bästa kund,

Enligt Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har Disponentförbundet (Isännöintiliitto) och flera disponentföretag gjort sig skyldiga till en kartell under 2014–2017.

KKV har gjort ett offentligt uttalande om att internationella studier visar att kartellernas påverkan på prisökningen är hela 10–30 % utöver normal prisökning.

Realia anser att KKV:s tolkning om att företagen skulle ha gjort sig skyldiga till förfaranden som begränsad konkurrensen och tillsammans kommit överens om priser under 2014–2017 är felaktig. Realia Isännöinti har alltid fattat sina prissättningsbeslut självständigt och har inte kommit överens om priser med andra aktörer.

Enligt Realia förde den dåvarande styrelsen för Disponentförbundet en tanklös och vårdslös debatt och kommunikation, och de personer som representerade Realia i styrelsen under denna period arbetar inte längre på Realia.
 

Vi vill uttala oss om följande:

• Vi har inte höjt priserna markant under 2014–2017, vilket framgår tydligt av bifogad tabell.

• Vi har sedan 2010 öppet följt den uppgiftsförteckning för disponentservice i våra kundavtal som Finlands Fastighetsförbund har tagit fram.

• Vi har inte debiterat separat för arbetsuppgifter som ingår i den månatliga debiteringen.

 

Realia Isännöintis genomsnittliga prishöjningar under åren 2014–2017

Vertailu

 

• Under motsvarande period (2014–2017) ökade lönerna inom disponentbranschen med i genomsnitt 2,25 % per år (Källa:EK). Lönekostnader är för oss en betydande kostnadspost som uppgår till cirka 64 % av bolagets omsättning.

• Under motsvarande period (2014–2017) har en ökning av bolagets övriga kostnadsposter (till exempel hyror, it-kostnader) höjt bolagets kostnadsnivå.

Jag förstår att nyhetsrapporteringen har väckt oro för vår debitering. Därför ville vi redogöra för vår prissättningen i detalj och kommer gärna att fortsätta diskussionen om ärendet enligt era önskemål.

 

Med vänlig hälsning

Veli Huotari,

affärsdirektör, Realia Isännöinti