Todistukset ja laskelmat

Voit tilata haluamasi taloyhtiötä koskevat asiakirjat sähköisestä asiointipalvelusta. Voit valita, haluatko noutaa asiakirjat itse vai haluatko, että ne toimitetaan sinulle sähköpostitse tai postitse. Asiakirjat ovat maksullisia, ja niiden tilaus- ja toimitusehdot löytyvät palvelusta.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksesta käyvät ilmi keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, taloudesta, yhtiön kiinteistöistä ja niiden kunnosta sekä yhtiössä toteutetuista ja suunnitelluista korjauksista. Voit tilata isännöitsijäntodistuksen sähköisestä asiointipalvelusta.

Seuraavat tahot ovat oikeutettuja tilaamaan isännöitsijäntodistuksen:

  • Huoneiston osakkeenomistaja tai valtuutettu henkilö tai yhteisö
  • Osakkeita panttauksen nojalla hallussa pitävä
  • Kiinteistönvälittäjä, jolla on osakkeiden välitystä koskeva myynti- tai arviointitoimeksianto. Kiinteistönvälittäjät tilaavat isännöitsijäntodistuksen täältä.

Ote lainaosuuslaskelmasta

Osakkeenomistajat voivat tilata laskelman osuudestaan yhtiön lainoista sähköisestä asiointikanavasta.

Osakkeenomistaja voi maksaa osuutensa yhtiön lainoista hallituksen määrääminä aikoina ja yhtiöjärjestyksen määräyksestä riippuen kokonaan tai osittain. Tarkemmat tiedot näistä saat isännöitsijätoimistolta.

Ote talokirjasta

Talonkirjaote toimitetaan tilaajalle joko kiinteistöhuoltoyhtiön tai isännöitsijätoimiston toimesta riippuen siitä miten kyseisessä kiinteistössä asiasta on sovittu. Otteen talokirjasta voi tilata asiointikanavan kautta.